Archiv štítku: brigády

V dopise pro členy a plánu práce MO byl stanoven datum 18.5.2024 o společné brigádě, která se konala tuto sobotu. Práce spočívala ve vysekání trávy břehu a koruny hráze, vyřezání a vystříhání náletových dřevin, vytahání napadaných větví vzniklé po těžbě stromů., které zůstaly v toku a naplavených do břehu. Současně byla vytažená z Jizery informační cedule s označením místa pro hendikepované členy ČRS, kterou nezodpovědní  občané vylomili a hodili do řeky v prostoru  zatáčky u čističky.

Počasí nám zrovna nepřálo, ale přesto  jsme naplánovanou práci zvládli. Několik členů s křovinořezy posekalo od cedule rybí přechod u Česany, až směrem k pláži na Krásné louce.

Všem, kteří se zúčastnili a připravili revír pro konání závodů 25.5.2024 děkujeme a rybáře tímto zveme na závody MO MB.

Hospodář R.Zahrádka

Brigády J. Bačina

 

Dne 6.4.2024 –sobota-  byla svolána Otou  Hlaváčem, který děkuje všem zúčastněným brigádníkům  MO MB a uskutečněna  brigáda na revíru 413011 Strenický potok Bylo provedeno vyčištění  spadlých větví, oprava a navýšení jízků, vyřezání padlých stromů. Sekery duněly a zvuk motorových pil překonal i  projíždějící auta. Revír byl připraven na vysazení pstruha obecného.

Dne 11.4.2024 – čtvrtek – bylo provedeno vysazení pstruha obecného ve váze 100 kg do uvedeného revíru  413011 . Ryby byly postupně vysazeny  po několika kusech do revíru od mostku v Krnsku, ryby se okamžitě přizpůsobily v připravených tůňkách, které dělily jednotlivé jízky.

Dne 12.4.2024 – pátek –  bude provedeno dosazení pstruha duhového dle zarybňovacího plánu.

 

Hospodáři Radku Zahrádkovi se podařilo zajistit uvedenou rybu do našeho pstruhového revíru a je potřeba poděkovat př. Smetanovi a př. Eisovi a př. Pavlu Vokálovi za provedené vysazení.Nezbývá než popřát všem rybářům – . pstuhařům- krásné zážitky a úlovky na začátku letošní sezony

Brigády Jan Bačina 

Hospodář Radek Zahrádka

 

Dne 9. března 2024 proběhla první letošní řádná brigáda členů ČRS MO Mladá Boleslav. Zaměřena byla na úklid břehů Jizery, kdy bylo sesbíráno opět velké množství odpadu přímo v katastru Mladá Boleslav a Debř. Ve stejné práci na březích Jizery budeme v letošním roce pokračovat. Vytypovaná místa větších černých skládek budeme dále řešit ve spolupráci s Městem Mladá Boleslav. Děkujeme  všem účastníkům brigády a místní městské policii, která dohlédla na svozové místo odpadu. 

Výbor MO

 

 

 

 

První letošní brigádu provedli činovníci a sportovci MO MB, tentokrát byla na pořadu dne údržba na rybníku Chlum. Pokusili jsme se rovněž o nalezení a obnovu pramenů vybudovaných zejména panem Rudišem, který rybník před desítkami rok obnovil pro potřeby rybářské mládeže a dnes strojíme v podstatě před stejným úkolem, kdy po vandalské činnosti a suchých rocích není rybník zdaleka na vodě. Pomoci nám přišel dokonce radní města Mladá Boleslav pan Ing. Stanislav Starý, kterému není osud místa lhostejný, neboť i on zde za dětství sbíral první rybolovné zkušenosti.

Oto Hlaváč

 

 

 

 

Postupně probíhá plánovaná údržba informačních panelů a míst pro handicapované. Jsou prováděny drobné opravy, vyčištění a natírání stříšek a podpůrných sloupů, posekání a odstranění náletů a vyčistění některých míst poškozených barvou. Upozorňujeme, že opravy jsou finančně náročné.

Informace o umístěných panelech

Na začátku revíru 411/026 v Brodcích – na začátku revíru pstruhového potoka, Na Kocandě, na Klenici, u stadionu, u lávky, u Compaku a u Hypernovy a dále na revíru 411/027 Krásná Louka, podjezí Podlázky, nadjezí u chatiček, na louce za školou v Debři směrem k Josefovu Dolu.

Jan Bačina

Oprava na revíru Jizera 3 411026 prostor jez v Brodcích – oprava informačního panelu, rozbitá stříška a oprava nosného trámku držící stříšku.

Další provedená oprava také informační tabule v prostoru Krnsko Kocanda – poškozená při autohavárii, vyvrácené držáky, upevnění, přidělání stříšky, umístění na původní místo

Doplnění nových cedulí označující rybí přechod, které byly  prach sprostě ulámány s předpokladem, že toto   provedli někteří lovící , což by normální člověk neudělal. Cedule označují zákaz lovu pod a nad přechodem / 50 pod přechodem a 50 nad přechodem./. Zajištění cedulí provedl přítel Hlaváč.

Oprava a očištění znovu poškozené informační tabule v prostorách Podlázky – zahrádky v nadjezí, postříkání sprejem – oprava, vyčištění .  Zjištěno rybářskou stráží při kontrole.

Za výbor“ R. Zahrádka, J. Bačina ,J. Smetana.

 

 

 

Plnění pracovních povinností v první polovině roku 2023 na rok 2024 bylo zahájeno 4.1.2023 a ukončeno 15.7.2023. Vám, kteří jste si dané pracovní povinnosti odpracovali, děkujeme. Děkujeme i těm, kteří své pracovní povinnosti hradí v hotovosti – 90 Kč za hodinu.

Celkem bylo odpracováno 23 brigád, z toho společných 5, které jsou prezentovány v Dopise pro členy, na požadavek Hospodářského odboru a Výboru MO, a dále 18 individuálních – na požadavky Výboru a HO.

Jednalo se o úklid frekventovaných míst, vysekání travnatých porostů a přípravu na závody konané dne 10.6.2023. Všem, kteří se účastnili na brigádách, patří velké poděkování jak ze strany Výboru, tak ze strany brigádního odboru.

V tomto případě ještě nejsou dopočítány brigády, které si plnili členové Odboru mládeže – přítel Linhart, přítel Hlaváč pro celkové zhodnocení za rok 2024.

Informace: jedná se o jednotlivé závody mládeže – Zlatá udice, rybářský tábor v r. 2024 a další naplánované akce.

Jan Bačina – brigády, Radek Zahrádka – hospodář

 

Naplánovaná společná brigáda 28.5.2023 byla směřována na úpravu porostu pro zajištění závodu MO konaného  dne 10.6.2023. Vysekání porostu před vstupem směrem k Jizeře, přístupovou cestu a dále vyřezání náletu a vysekání koruny hráze od jezu u  Česany  po informační tabuli „Hendikepovaní“směrem k čističce – viz foto J. Smetana.

Současně byl proveden úklid odpadků vesměs petlahví, plechovek od nápojů – patrně zbytky po festivalu na Krásné louce 26. a 27.5.2023.

Sraz na brigádu byl určen na 6 hodinu

Současně byl proveden úklid za pergolou na dvoře různého nashromážděného odpadu a odvezen do sběrného dvora. Např. staré zářivkové trubice, tělesa a různé druhy  odpadu nashromážděného za minulá léta. Zdokumentoval  J. Smetana.

Poděkování patří všem, kteří se společné brigády zúčastnili. Tato jediná brigáda byla naplánována na neděli, aby se mohli zúčastnit i ti brigádníci , kteří v sobotu pracují.

Za účast děkujeme p. Šimíček Jaroslav, Rousek Pavel, Kočiš  Marian, Hybner Zdeněk, Hybner Stanislav, Meisinger  Jaroslav, Eis Josef st., Eis Josef ml., Hofner Zdeněk,  Kortous Miroslav, Vlachovský Lubor

 

Za výbor:

Hosppodář Radek Zahrádka a  ved. brig. odboru Jan Bačina děkují všem zúčastněným .

V úterý 18.4. jsme se s dětmi z úterního rybářského kroužku zapojily do akce „Ukliďme Česko“ a sbíraly jsme odpadky kolem Jizery – od Česanského mostu až k Loděnici na Krásné Louce. V této části Jizery bylo velké množství odpadků od láhví, přes plechovky až například po zimní bundu. Dětem patří velké poděkování za jejich přístup.

Jan Linhart st.