Archiv štítku: brigády

Postupně probíhá plánovaná údržba informačních panelů a míst pro handicapované. Jsou prováděny drobné opravy, vyčištění a natírání stříšek a podpůrných sloupů, posekání a odstranění náletů a vyčistění některých míst poškozených barvou. Upozorňujeme, že opravy jsou finančně náročné.

Informace o umístěných panelech

Na začátku revíru 411/026 v Brodcích – na začátku revíru pstruhového potoka, Na Kocandě, na Klenici, u stadionu, u lávky, u Compaku a u Hypernovy a dále na revíru 411/027 Krásná Louka, podjezí Podlázky, nadjezí u chatiček, na louce za školou v Debři směrem k Josefovu Dolu.

Jan Bačina

Oprava na revíru Jizera 3 411026 prostor jez v Brodcích – oprava informačního panelu, rozbitá stříška a oprava nosného trámku držící stříšku.

Další provedená oprava také informační tabule v prostoru Krnsko Kocanda – poškozená při autohavárii, vyvrácené držáky, upevnění, přidělání stříšky, umístění na původní místo

Doplnění nových cedulí označující rybí přechod, které byly  prach sprostě ulámány s předpokladem, že toto   provedli někteří lovící , což by normální člověk neudělal. Cedule označují zákaz lovu pod a nad přechodem / 50 pod přechodem a 50 nad přechodem./. Zajištění cedulí provedl přítel Hlaváč.

Oprava a očištění znovu poškozené informační tabule v prostorách Podlázky – zahrádky v nadjezí, postříkání sprejem – oprava, vyčištění .  Zjištěno rybářskou stráží při kontrole.

Za výbor“ R. Zahrádka, J. Bačina ,J. Smetana.

 

 

 

Plnění pracovních povinností v první polovině roku 2023 na rok 2024 bylo zahájeno 4.1.2023 a ukončeno 15.7.2023. Vám, kteří jste si dané pracovní povinnosti odpracovali, děkujeme. Děkujeme i těm, kteří své pracovní povinnosti hradí v hotovosti – 90 Kč za hodinu.

Celkem bylo odpracováno 23 brigád, z toho společných 5, které jsou prezentovány v Dopise pro členy, na požadavek Hospodářského odboru a Výboru MO, a dále 18 individuálních – na požadavky Výboru a HO.

Jednalo se o úklid frekventovaných míst, vysekání travnatých porostů a přípravu na závody konané dne 10.6.2023. Všem, kteří se účastnili na brigádách, patří velké poděkování jak ze strany Výboru, tak ze strany brigádního odboru.

V tomto případě ještě nejsou dopočítány brigády, které si plnili členové Odboru mládeže – přítel Linhart, přítel Hlaváč pro celkové zhodnocení za rok 2024.

Informace: jedná se o jednotlivé závody mládeže – Zlatá udice, rybářský tábor v r. 2024 a další naplánované akce.

Jan Bačina – brigády, Radek Zahrádka – hospodář

 

Naplánovaná společná brigáda 28.5.2023 byla směřována na úpravu porostu pro zajištění závodu MO konaného  dne 10.6.2023. Vysekání porostu před vstupem směrem k Jizeře, přístupovou cestu a dále vyřezání náletu a vysekání koruny hráze od jezu u  Česany  po informační tabuli „Hendikepovaní“směrem k čističce – viz foto J. Smetana.

Současně byl proveden úklid odpadků vesměs petlahví, plechovek od nápojů – patrně zbytky po festivalu na Krásné louce 26. a 27.5.2023.

Sraz na brigádu byl určen na 6 hodinu

Současně byl proveden úklid za pergolou na dvoře různého nashromážděného odpadu a odvezen do sběrného dvora. Např. staré zářivkové trubice, tělesa a různé druhy  odpadu nashromážděného za minulá léta. Zdokumentoval  J. Smetana.

Poděkování patří všem, kteří se společné brigády zúčastnili. Tato jediná brigáda byla naplánována na neděli, aby se mohli zúčastnit i ti brigádníci , kteří v sobotu pracují.

Za účast děkujeme p. Šimíček Jaroslav, Rousek Pavel, Kočiš  Marian, Hybner Zdeněk, Hybner Stanislav, Meisinger  Jaroslav, Eis Josef st., Eis Josef ml., Hofner Zdeněk,  Kortous Miroslav, Vlachovský Lubor

 

Za výbor:

Hosppodář Radek Zahrádka a  ved. brig. odboru Jan Bačina děkují všem zúčastněným .

V úterý 18.4. jsme se s dětmi z úterního rybářského kroužku zapojily do akce „Ukliďme Česko“ a sbíraly jsme odpadky kolem Jizery – od Česanského mostu až k Loděnici na Krásné Louce. V této části Jizery bylo velké množství odpadků od láhví, přes plechovky až například po zimní bundu. Dětem patří velké poděkování za jejich přístup.

Jan Linhart st.

 

 

 

Děti z čtvrtečního rybářského kroužku se zapojily do klidu břehů řeky Jizery a Klenice, až počasí dovolí, tak se určitě připojí i úterní a středeční kroužek. Bohužel bylo opět co sbírat. Poděkování patří všem zúčastněným a rovněž Středočeskému územnímu svazu za podporu akce, kterou rybářský svaz pořádá ve své režii.

Oto Hlaváč

 

 

 

Úklid revírů na začátky sezóny pokračuje, dnes se rybáři z Mladé Boleslavi ve své režii zapojili do akce Ukliďme Česko a v katastru Mladé Boleslavi bylo uklizeno mnoho pytlů odpadků v okolí Jizery. Děkuji všem účastníkům za velký kus práce.

Oto Hlaváč

 

 

 

Tuto sobota proběhla opět brigáda na údržbu revírů spočívající zejména v úklidu odpadků v jejich okolí. Tentokrát byl vyčištěn úsek od jezu v Josefově Dole až po most v Debři, účastníkům děkuji za dobře odvedený kus práce. Bohužel bylo posbíráno opět mnoho pytlů odpadu. Úklid revírů bude pokračovat i dále například naší účastí našich sportovců na akci Ukliďme Česko a úklidem revírů dětí z rybářských kroužků.

Dne 11.3.2023 byla naplánovaná první společná brigáda pro splnění brigádnických povinností na rok 2024. Protože předpokládaná předpověď počasí nebyla příznivá, po dohodě s brigádníky byl úklid zahájen již ve čtvrtek a v pátek 9. a 10.3 .2023. Počasí sice bylo deštivé, ale odpadky byly viditelné a šlo úklid provést. Na sobotu bylo hlášeno sněžení a odpadky bychom neviděli. Úklid byl proveden na revíru 411 026 prostor Kocanda – Krnsko směr jez ve Vinci, od jezu ve Vinci na soutok Klenice s Jizerou . Sobota 11.3.203 byla zorganizována již jen jako svoz těchto sebraných odpadků a svoz na parkoviště Podlázky, kde byl všechen odpad přeložen do sběrného vozu firmy Compag a odvezen na skládku k likvidaci.

Děkuji všem brigádníkům , že i za tak nepříznivého počasí byli ochotni se zúčastnit a splnit své brigádní povinnosti.

Jan Bačina – brigády

Radek Zahrádka – hospodář