valium for planes valium online get diazepam Sterling Heights

zanaflex does have xanax xanax for sale xanax side effects for long term use

tramadol hydrochloride and codeine buy tramadol online tramadol ghb

xanax and hcg diet buy xanax xanax and smoking cessation

how quickly does xanax get out of your system buy xanax online does xanax pass thru breast milk

aura soma opal soma no prescription soma cubo

virkestoff valium valium 10 mg how long does the effect of valium last

symptoms when stopping phentermine phentermine 37.5mg what is generic phentermine called

refill xanax 5 days early xanax alprazolam xanax withdrawal symptoms shaking

soma bed sheets soma no prescription que es soma bacteriano

Archiv štítku: Aktuality

Od 1.11. 2017 nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově se zavádí doživotní rybářský lístek pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204

 

p. AntošS hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás, dne 21.8. 2015, navždy opustil velmi dobrý kamarád, neobyčejný člověk a především jeden z největších rybářů, který měl rybaření v srdci pan FRANTIŠEK  ANTOŠ.