502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx

Archiv autora: zahradka

Dne 19.01.2023 proběhlo v Mladé Boleslavi školení členů rybářské stráže z místní i okolních organizací. Školení zajistil předseda našeho územního svazu pan Dušan Hýbner. Školení obsahovalo formální právní část, ale i praktickou část upozorňující i na možné chyby při prováděném dozoru. Za organizaci děkuji školiteli, ale rovněž všem účastníkům, kterým není lhostejné fungování našich rybářských revírů, v prospěch svazu obětují mnoho energie a osobního času.

Oto Hlaváč

Nezapomeňte na vrácení sumáře úlovků!  

K základním povinnostem každého rybáře je řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek a jeho odevzdání k 15. 1. jejímu výdejci. Sumář je II. oddílem povolenky k rybolovu. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok.

Radek Zahrádka

Ceny povolenek na rok 2023 a 2024.

2023

ceny-uzemnich-povole-20220914-112320

2024

ceny-uzemnich-povole-20220914-112300

Členský příspěvek je stanoven v následující výši (2023):

  • dospělí – 700 Kč
  • mládež od 16 do 18 let – 300 Kč
  • děti do 15 let – 150 Kč

Výše členského příspěvku je jednotná pro všechny místní organizace ČRS.  Nejzazší termín pro uhrazení členského příspěvku je 30. duben. 

Splnění pracovních povinností  člena pro vydání povolenky na rok 2024, dle stanov §3 Členství odst. 4 písmeno c

Na  způsobu plnění brigád v roce 2023 na rok 2024 se dle usnesení z VČS MO konané dne 23.3.2022 nic nemění a zůstává povinnost plnit odsouhlasených 10 hodin, či plnění brigád uhradit ve výši 90,- kč za hodinu. Z povinnosti plnění brigád jsou vyjmuty ženy, ZTP, děti a studenti  do 23 let věku a členové důchodového věku.

Zájemci o brigády se pro lepší koordinaci zapisujte do připraveného archu v kanceláři MO / jméno + telefon, případně vybraný datum brigády/

Termín společných brigád pro rok 2023 je stanoven na 11.3., 15.4., 28.5.,17.6.,15.7. Sraz v 6 hodin, rybářský dům zahrada.

Brigádním referentem zůstává Jan Bačina – telefon uveden v Dopise pro členy.

Jako obvykle se 31. prosince 2022 příznivci sportovní přívlače z naší organizace sešli na poslední společný rybolov v roce. Díky jarnímu počasí byly ryby aktivní a lov úspěšný.

 

 

 

 

Vážení rybáři

     Jako každoročně s příchodem konce roku ukončíme i rybářskou sezonu v roce 2022. Vrácením statistiky za uplynulý rok / vyplněnou  i prázdnou/, aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv revírů, úlovků, druhů ulovených ryb a počet docházek k vodě.

Náhledem do roku 2022 si můžete vše  prohlédnout zpětně na webových  stránkách, kde jsou uvedeny všechny informace o dění, které probíhalo za celý uplynulý rok .Naše  stránky spravuje Radek Zahrádka.

Jako první uvádíme činnost Hospodářského odboru, který vede Radek Zahrádka, jehož činnost  je pro nás nejdůležitějsí.  Zajišťuje  pro nás prodej členství, povolenek, všech úkonů s tím souvisejících na základě připraveného zarybňovacího plánu  zajištění rybích násad.

Jako další uvádíme Brigádní odbor , který vede Jan Bačina, který úzce spolupracuje nejen na rozvozu a vysazování ryb, ale také údržbě a opravě  domu  a údržbě jednotlivých revírů, též spolupracuje se všemi odbory.

Dozorčí komise, pod vedením př.  Remijáše,  která stvrzuje množství a vysazení ryb na dodacích listech

Ekonomický odbor spadá pod  ekonomku MO Hanu Pekárkovou

Odbor LRU, pod vedením  př. Horčičky, Odbor Kultury pod vedením př. Jiřího Smetany,Odbor očisty vod  pod vedením př. Kalisty, Odbor Mládeže MO pod vedení př. Linharta

Můžeme tedy provést shrnutí, že členové odboru a výboru spolupracují jako tým

Do nového roku a rybářské sezony roku 2023 Vám i Vašim rodinám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásné chvíle u vody.

 

Hospodář MO                                  Předseda                          Jednatel

Radek Zahrádka                               Jan Bačina                        Oto Hlaváč

Na základě podpory rybářské mládeže Statutárním města Mladá Boleslav bude dětem  a mládeži s trvalým bydlištěm na území statutárního města Mladá Boleslav proplaceno členství na rok 2023 a to v jeho plné výši. Městu Mladá Boleslav opakovaně děkujeme za dlouhodobou podporu. Do území města se včetně Mladé Boleslavi počítá také Bezděčín, Čejetice, Čejetičky, Debř, Chrást, Jemníky, Podlázky včetně Michalovic.

Oto Hlaváč, Radek Zahrádka, Jan Bačina