Brigády 2023 na rok 2024

Plnění pracovních povinností v první polovině roku 2023 na rok 2024 bylo zahájeno 4.1.2023 a ukončeno 15.7.2023. Vám, kteří jste si dané pracovní povinnosti odpracovali, děkujeme. Děkujeme i těm, kteří své pracovní povinnosti hradí v hotovosti – 90 Kč za hodinu.

Celkem bylo odpracováno 23 brigád, z toho společných 5, které jsou prezentovány v Dopise pro členy, na požadavek Hospodářského odboru a Výboru MO, a dále 18 individuálních – na požadavky Výboru a HO.

Jednalo se o úklid frekventovaných míst, vysekání travnatých porostů a přípravu na závody konané dne 10.6.2023. Všem, kteří se účastnili na brigádách, patří velké poděkování jak ze strany Výboru, tak ze strany brigádního odboru.

V tomto případě ještě nejsou dopočítány brigády, které si plnili členové Odboru mládeže – přítel Linhart, přítel Hlaváč pro celkové zhodnocení za rok 2024.

Informace: jedná se o jednotlivé závody mládeže – Zlatá udice, rybářský tábor v r. 2024 a další naplánované akce.

Jan Bačina – brigády, Radek Zahrádka – hospodář