Archiv štítku: dokumenty pro členy

Při pondělní večerní bouřce dne 17.6. došlo k vyplavení obsahu jednotné splaškové a dešťové kanalizace dešťovými odlehčovačemi do Klenice na Štěpánce a níže po toku. Bohužel jako již mnohokrát před tím došlo k úhynu ryb, mezi kterými nechyběly ani parmy, hrouzci či pstruzi. Úsek od Rychty až pod Zimní stadion se při prohlídce 19.6. zdál zcela odrybněn. Členové ČRS a pracovníci VaK MB se podíleli na úklidu uhynulých ryb. Rybářská organizace již dlouhé roky upozorňuje na tento nevyhovující stav jak provozovatele kanalizace, tak Město Mladá Boleslav a dlužno říci, že se v poslední době opravdu připravují a realizují první projekty na místní zachycení dešťové vody z ploch ve městě, ovšem výsledek snažení je vyhovující situaci ještě na hony vzdálen. 

Vážení rybářští kolegové, informujeme Vás o plánované akci na Jizeře v úseku od Podlázek po Krásnou louku. V rámci vlastního duševního zdraví a možnosti bezproblémového průběhu závodu zvolte prosím v předmětném termínu jiné místo k rybolovu. 

 

Místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po jez u Česany, včetně prostoru veřejné

plovárny v Podlázkách + loděnice TJ Auto-Škoda.

 

Plánované časy pohybu závodníků jsou:

v sobotu 22.6. od 8:00 do cca 12:00 od od jezu v Podlázkách po budovu Povodí Labe

. od 15:00 do cca 18:00 od od jezu v Podlázkách po budovu Povodí Labe

v neděli 23.6. od 9:00 do cca 14:00 od jezu v Podlázkách po jez u Česany

V neděli 16.6.2024 začíná zahájení lovu dravců podle § 13 vyhlášky č. 197/2004. Přejeme Vám  krásné úlovky. Foto J. Smetana

Štika obecná      60 cm

Sumec velký        70 cm

Okoun říční          20 cm

Candát obecný     45 cvm

Bolen dravý           40 cm

Jako nástražní rybičky jsou zakázány : Karas stříbrný, Slunečnice pestrá, Střevlička východní

Další informace : Rybářský řád , Soupis mimopstruhových revírů, a jednotlivých revírů platný pro rok 2024 až 2025

Rybářská stráž bude kontrolovat dodržování denní doby lovu, příp. lov po stanovené době,  t. zn. Po 24. Hodině podle § 12 Vyhl. 197/2004

 

Za výbor hospodář     Radek Zahrádka

 

Vážení rybáři MO Mladá Boleslav,

dovolujeme si připomenout, že poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben, kancelář MO bude tento měsíc naposledy otevřena  25.4.2024!

Také Vás informujeme, že od roku 2024 byla zrušena tištění forma a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky. Evidence členství je od roku 2024, řešena výhradně prostřednictvím nového Rybářského informačního systému.

Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

Výbor MO Mladá Boleslav

Dne 13. března 2024 proběhla výroční členská schůze ČRS MO Mladá Boleslav v prostoru sálu restaurace Rožátov. Schůze se zúčastnilo pouze 33 aktivních členů. Zúčastnění byli seznámeni s činností organizace a výboru za rok 2023 a schvalovali úkoly výboru na rok 2024. V rámci diskuse byli členi seznámeni s novinkami v rybářském řádu, které přinesla novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. Dále s aktualitami a plány v rámci rybářského informačního systému, bylo podáno info k návrhu úprav stanov společného rybolovu SÚS. O plánech vybudování nových vodních ploch v Mladé Boleslavi členy seznámil host a zároveň člen MO pan Ing. Stanislav Starý – radní města Mladá Boleslav. Prvotní informace byly podány i k projektu záplavového parku 3 císařů. Diskutována byla i možná revitalizace ramene v Podlázkách a nutnost řešení černých skládek v okolí řeky Jizery.

V rámci usnesení bylo schváleno s platností od roku 2025 zvýšení částky za neodparovanou brigádnickou hodinu z 90 na 100 Kč, přičemž došlo ke sjednocení brigádnických povinnosti, které jsou v jednoduchosti povinné pro muže od 18 do 65 roků mimo držitele ZTP. Poplatky na chod organizace byly sjednoceny s platností od roku 2025 na 120 Kč na člena.

V rámci schůze došlo k předání ocenění členům za jejich dlouholetou práci pro organizaci a dlouholeté členství. 

Výbor MO

 

Vážení členi, na přiloženém odkazu naleznete aktualizovaný návrh statutu společného rybolovu, který bude projednán a schvalován na územní konferenci Středočeského územního svazu dne 26. března 2024. Změny jsou v textu označeny barevně, změny se týkají zejména zavedení rybářského informačního systému. Případné připomínky členů naší organizace k návrhu statusu budou projednány na členské schůzi konané dne 13. března 2024 a budou předány sekretariátu Středočeského územního svazu. 

odkaz zde: Statut

Oto Hlaváč, jednatel MO

Dne 4.1.2024 z provozních důvodů kancelář MO uzavřena,  požadavky na povolenku, s rybářskými doklady je možné nechat v rybářských potřebách Ptácká 30, Mladá Boleslav, stejně tak tam je možné zanechat povolenky k odevzdání.

Vzhledem k přechodu celého rybářského svazu na nový informační systém (RIS), děláme vše pro to, abychom zkrátili čekání při výdeji povolenek.

Prosíme všechny členy o trpělivost, protože bude nutné překontrolovat všechny Vaše údaje:

 1. Datum narození
 2. Místo narození
 3. Trvalá adresa bydliště
 4. Číslo rybářského listku
 5. Číslo legitimace
 6. Zadat kontaktaktní spojení, telefon a email, který bude sloužit jako registrace do RIS a mobilní aplikace, která bude spustěna v jarních měsících 2024

Pro urychlení úprav dat v systému žádáme všechny členy, kteří chtějí a mají možnost o nafocení techto dokladů:

 • přední strana rybářského lístku
 • zadní strana rybářského lístku
 • přední strana členské legitimace
 • vnitřní stana členské legitimace
 • kontakt, amail a telefon
 • aktuální adresu trvalého bydliště
 • místo narození

Tyto údaje zaslat pouze na email: [email protected]

Prosíme o pochopení s případnými počátečními potížemi, které mohou vzniknout při spuštění informačního systému.
Informační dopis na rok 2024 je ke stažení dopis členům_2024

Petrův zdar !

Hospodář Radek Zahrádka, předseda Jan Bačina, jednatel Oto Hlaváč