Archiv štítku: dokumenty pro členy

Vážení rybářští kolegové, v pondělí 4.12.2023 zahajujeme prodej známek a povolenek na příští rok – v prosinci vždy pondělí a čtvrtek. Prodej má nově hodně změn, těší se na Vás noví prodejci, kteří budou pracovat již novém centrálním rybářském informačním systému RIS. Systém se centrálně stále ještě upravuje a ladí. Při prvním prodeji budou muset prodejci v systému u každého člena ověřit a doplnit několik údajů (pro výdej bude nutné ověření údajů z členského průkazu, rybářského lístku a ověření či doplnění kontaktních údajů – telefonního čísla a ideálně emailové adresy), proto může výdej trvat i o nějakou minutku déle – věřte, že z toho také nemáme radost a prosíme o trpělivý přístup, systém nám do budoucna přinese řadu pozitiv. 

Členy rybářské stráže prosíme, aby případně uvažované pořízení nové povolenky odložili na druhou polovinu měsíce prosince nebo nový rok, až budou jejich záznamy v RISu dokončeny. 

I nadále platí možnost odevzdání povolenky v rybářských potřebách v budově rybářského svazu Ptácká 30, MB. Rovněž je zde možné ponechat své rybářské doklady s požadavkem a penězi na pořízení patřičné povolenky či jen známky a po domluvě si vyzvednout vyřízené. 

 

 

Do týmu naší místní rybářské organizace Mladá Boleslav hledáme posilu pro výdej povolenek v průběhu takřka celého roku s největším zatížením v měsíci lednu (časový rozsah práce dle úředních hodin kanceláře MO dle informace na hlavní webové stránce www.rybarimb.cz). Práce je vhodná pro administrativně a počítačově schopného člověka, ideálně starobního nebo invalidního důchodce či jinak časově flexibilní osobu. Případní zájemci se mohou hlásit hospodáři MO panu Zahrádkovi na telefonní číslo 724 311 388.

Dne 22.03.2023 proběhla členská schůze konaná formou zvolených delegátů. Na schůzi byly sděleny informace o činnosti výboru a obecně organizace za rok 2022, na vědomí byla představena finanční uzávěrka za rok 2022 a rozpočet na rok 2023. Největší časový podíl diskuse byl věnován informacím o nově zaváděném jednotném informačním systému ČRS – RIS. Závěrem schůze bylo schváleno usnesení, z kterého např. vyplývá, že poplatky stanovované MO zůstávají nezměněny. Schůze byla tradičně ukončena předsedou panem Janem Bačinou, který poděkoval za fungování organizace všem členům a popřál jim co nejvíce příjemných chvil strávených u revírů. 

Jan Bačina, Radek Zahrádka, Oto Hlaváč

 

 

 

 

 

Nezapomeňte na vrácení sumáře úlovků!  

K základním povinnostem každého rybáře je řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek a jeho odevzdání k 15. 1. jejímu výdejci. Sumář je II. oddílem povolenky k rybolovu. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok.

Radek Zahrádka

Vážení rybáři

     Jako každoročně s příchodem konce roku ukončíme i rybářskou sezonu v roce 2022. Vrácením statistiky za uplynulý rok / vyplněnou  i prázdnou/, aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv revírů, úlovků, druhů ulovených ryb a počet docházek k vodě.

Náhledem do roku 2022 si můžete vše  prohlédnout zpětně na webových  stránkách, kde jsou uvedeny všechny informace o dění, které probíhalo za celý uplynulý rok .Naše  stránky spravuje Radek Zahrádka.

Jako první uvádíme činnost Hospodářského odboru, který vede Radek Zahrádka, jehož činnost  je pro nás nejdůležitějsí.  Zajišťuje  pro nás prodej členství, povolenek, všech úkonů s tím souvisejících na základě připraveného zarybňovacího plánu  zajištění rybích násad.

Jako další uvádíme Brigádní odbor , který vede Jan Bačina, který úzce spolupracuje nejen na rozvozu a vysazování ryb, ale také údržbě a opravě  domu  a údržbě jednotlivých revírů, též spolupracuje se všemi odbory.

Dozorčí komise, pod vedením př.  Remijáše,  která stvrzuje množství a vysazení ryb na dodacích listech

Ekonomický odbor spadá pod  ekonomku MO Hanu Pekárkovou

Odbor LRU, pod vedením  př. Horčičky, Odbor Kultury pod vedením př. Jiřího Smetany,Odbor očisty vod  pod vedením př. Kalisty, Odbor Mládeže MO pod vedení př. Linharta

Můžeme tedy provést shrnutí, že členové odboru a výboru spolupracují jako tým

Do nového roku a rybářské sezony roku 2023 Vám i Vašim rodinám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásné chvíle u vody.

 

Hospodář MO                                  Předseda                          Jednatel

Radek Zahrádka                               Jan Bačina                        Oto Hlaváč

Vážení rybářští kolegové, upozorňujeme, že příští víkend na řece Jizeře v úseku Podlázky – Krásná louka proběhne akce Českého poháru v paddleboardingu a vytvořením časového pásma bez lovu ryb. Pokud možno v rámci svého duševního zdraví a předcházení kolizí s akcí zvolte v předmětné dny a časy jiné úseky k rybolovu.

– v pátek 10.6.2022 od 7:00 do 18:00 hodin předváděcí akce pro 9 ZŠ + příchozí

– místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po budovu Povodí Labe,

– v sobotu 11.6.2022 od 7:00 do 18:00 hodin závod Českého poháru v paddleboardingu.

– místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po jez u Česany,

Celkové trvání akce 10.6.2022 od 7:00 do 11.6.2022 do 18:00. Jizera + plovárna

Vážení rybářští kolegové, obdrželi jsem upozornění, že ve dnech 27. – 29. 6. proběhne v katastru města Mladá Boleslav, lokalita U cukrovaru (Čejetičky),  od 7:30 do 15:00 hodin výcvik jednotek HZS s tématem záchrana tonoucí osoby a práce na vodě. V době akce raději zvolte k rybolovu jiný úsek.