buy ambien online Rochester buy ambien online ambien canada online

ambien only works 4 hours ambien without prescription navy seals take ambien

medicamentos con tramadol y paracetamol buy tramadol can you take diazepam and tramadol

tramadol hexal depot buy tramadol online tramadol pain receptors

tramadol 50mg pics buy tramadol online tramadol hydrochloride paracetamol dolcet

diazepam 10mg street value order valium valium reviews

xanax 0.25 xanax 2mg 1mg xanax vs 1mg ativan

xanax srbija buy xanax is it ok to mix xanax and benadryl

criar soma no excel buy soma corso di aura soma

can i take tramadol and cocodamol together buy tramadol effects of tramadol abuse

Archiv autora: walter

V průběhu víkendu od 21.11. do 22.11.2020 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policií Mladá Boleslav kontrolu rybářů  na toku řeky Jizery.

Například v sobotu v 15:45 hodin byl v Podlázkách zjištěn muž dle totožnosti české národnosti, který zde chytal ryby bez řádného povolení. Následně v neděli v 10:20 hodin se obrátil na 156 rybář, který uvedl, že na Krásné louce se nachází dva muži, kteří zde chytají ryby nestandartním způsobem. Zde zjištěni dva muži moldavské národnosti, kteří taktéž nemají žádné povolení a ani jiné oprávnění k rybolovu. Protiprávní jednání v obou případech včetně odebraných věcí bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města k dořešení. V ostatních provedených kontrolách nebylo zjištěno žádné pochybení. V kontrolách se bude i nadále pokračovat. 

Jaroslav Cepek

 

 

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.