tramadol oral morphine conversion tramadol 50mg can you mix ambien and tramadol

valium 121 buy valium online dosierung valium tropfen

calcular a soma dos 60 primeiros números naturais buy soma online no prescription soma Missouri

tramadol and alcohol experience tramadol 50mg wat is tramadol voor medicijn

grupo soma rh df buy soma soma izmir mesafe

tramadol hcl pch tramadol 50mg will tramadol help me lose weight

tramadol last how long buy tramadol online buy ultram Dallas

tramadol withdrawal and leg cramps where to buy tramadol which is stronger oxycodone or tramadol

tramadol 50mg buy online uk order tramadol online tramadol and dopamine

generic word for xanax alprazolam price how long between xanax and alcohol

Víkendová kontrola RS na Jizeře

V průběhu víkendu od 21.11. do 22.11.2020 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policií Mladá Boleslav kontrolu rybářů  na toku řeky Jizery.

Například v sobotu v 15:45 hodin byl v Podlázkách zjištěn muž dle totožnosti české národnosti, který zde chytal ryby bez řádného povolení. Následně v neděli v 10:20 hodin se obrátil na 156 rybář, který uvedl, že na Krásné louce se nachází dva muži, kteří zde chytají ryby nestandartním způsobem. Zde zjištěni dva muži moldavské národnosti, kteří taktéž nemají žádné povolení a ani jiné oprávnění k rybolovu. Protiprávní jednání v obou případech včetně odebraných věcí bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města k dořešení. V ostatních provedených kontrolách nebylo zjištěno žádné pochybení. V kontrolách se bude i nadále pokračovat. 

Jaroslav Cepek