tramadol hcl pch tramadol 50mg will tramadol help me lose weight

tramadol and swollen throat tramadol 50mg tramadol inyectable dosis canino

vetores soma modulos buy soma online no prescription soma bay marina shops

i need loving like valium valium online valium and cymbalta interactions

generic word for xanax alprazolam price how long between xanax and alcohol

valium 121 buy valium online dosierung valium tropfen

tramadol oral morphine conversion tramadol 50mg can you mix ambien and tramadol

tramadol susp buvable tramadol 50 mg is tramadol or codeine stronger

tramadol and alcohol experience tramadol 50mg wat is tramadol voor medicijn

tramadol last how long buy tramadol online buy ultram Dallas

Víkendová kontrola RS na Jizeře

V průběhu víkendu od 21.11. do 22.11.2020 provedla rybářská stráž ve spolupráci s městskou policií Mladá Boleslav kontrolu rybářů  na toku řeky Jizery.

Například v sobotu v 15:45 hodin byl v Podlázkách zjištěn muž dle totožnosti české národnosti, který zde chytal ryby bez řádného povolení. Následně v neděli v 10:20 hodin se obrátil na 156 rybář, který uvedl, že na Krásné louce se nachází dva muži, kteří zde chytají ryby nestandartním způsobem. Zde zjištěni dva muži moldavské národnosti, kteří taktéž nemají žádné povolení a ani jiné oprávnění k rybolovu. Protiprávní jednání v obou případech včetně odebraných věcí bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města k dořešení. V ostatních provedených kontrolách nebylo zjištěno žádné pochybení. V kontrolách se bude i nadále pokračovat. 

Jaroslav Cepek