tapentadol and tramadol together buy tramadol no prescription tramadol for dogs 50 mg

accordi valium vasco rossi order valium online synthesis of valium

ultram online Hayward buy tramadol venlafaxine hcl and tramadol

lyrics spinnerette valium knights valium online white round valium 10

100mg tramadol lot tramadol no prescription tramadol infarmed bula

soma das medidas dos angulos de um trapezio order soma online soma cyclocross bikes

how long after xanax can i take benadryl buy xanax xanax taper with valium

xanax side effects and overdose xanax 2mg half 0.25 xanax

how much does phentermine cost on the street phentermine hydrochloride are there amphetamines in phentermine

order soma Vancouver buy soma online pilates in soma

Dnes proběhlo zarybnění našich revírů kaprem.

20170330_082757Dnes proběhlo zarybnění revírů Jizery 3 č. 411026 a Jizery 4 č. 411027  kaprem obecným o celkové váze 3000 kg. Rybu nám dnes  dodalo Rybářství Doksy, kterému děkujeme za krásnou rybu.

Radek Zahrádka – hospodář

 

 

20170330_082705  20170330_081529 20170330_081604 20170330_083757 20170330_083746 20170330_090138 20170330_085121 20170330_085103 20170330_083831 20170330_083826 20170330_090241 20170330_090237 20170330_090233 20170330_090145