valium como droga buy diazepam online valium acid reflux

soma system bodywork buy soma online without prescription carisoprodol buy Las Vegas

phentermine itchy feet buy phentermine online how much phentermine can you take

xanax buy Cleveland buy xanax what color is generic xanax

xanax white triangle buy cheap xanax does xanax need to be taken with food

tramadol and grapefruit juice buy tramadol ultram buy Los Angeles

soma toronto beds buy soma online carisoprodol buy San Jose

calcule a soma dos elementos da segunda coluna da matriz b buy soma excel soma por cores

tramadol toxicity dosage buy tramadol tramadol an 627 dosage

a soma dos n termos de uma pg finita é 504 soma for sale soma construtora e incorporadora

Dnešní dotace zarybnění od SÚS

20170331_083550Dnes bylo do našich revíru ( Jizery 3 a Jizery 4 ) nasazeno z dotace SÚS 2190 kg kapra obecného.  Dodání a převoz ryb zajistilo  Rybářství Chlumec nad Cidlinou, tímto děkujeme za dotaci a krásnou rybu. Celkem na jarní zarybnění  bylo do revírů nasazeno  6.690 kg kapra obecného. Přejeme Vám příjemný rybolov na našich revírech.

Radek Zahrádka – hospodář

 

 

20170331_085158 20170331_085151 20170331_083540 20170331_080151 20170331_080106 20170331_075108 20170331_075104