tramadol side effects heart tramadol 50mg celecoxib y tramadol

xanax pills over the counter buy cheap xanax what to do when overdose on xanax

xanax on vivitrol buy xanax online 2mg xanax triangles

sejour kitesurf soma bay buy soma online que es el soma en una neurona

can you take mucinex and xanax at the same time buy xanax can i take dilaudid with xanax

soma dos direitos do trabalhador discount soma o'que é soma dos inversos

klonopin vs valium euphoria buy valium online valium mouth swab drug test

drug food interactions ambien ambien online no prescription ambien and ghosts

what happens if you take adderall and xanax at the same time generic xanax xanax klonopin combination

liquid valium street value diazepam 5mg will valium help my back pain

Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn

zdroj : http://www.mb-net.cz/vankuv-jez-byl-neplanovane-vypusten-zdejsi-zivocichove-jsou-ohrozeni/d-58605

Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn, zdejší živočichové jsou ohroženi

Aktuálně došlo v důsledku neočekávané události k neplánovanému vypuštění podjezí u Vaňkova jezu. Největší nebezpečí z této situace vyplývá pro živočichy, kteří se v této části Jizery v době nehody zdržovali. Odbor životního prostředí proto prosí kolemjdoucí, pokud uvidí v mělčině uvízlé ryby, aby jim zachránili život tím, že je vhodí do hluboké vody. Povodí Labe pracuje na tom, aby se situace do nejdříve vrátila k normálu, bohužel si to ale vyžádá určitý čas, který by mohl být pro zvířata fatální.
Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn

Vaňkův jez byl neplánovaně vypuštěn
 

 
 
Vaňkův jez
Zveřejnil/a: Šárka Charousková
Vytvořeno / změněno: 6.6.2018 / 6.6.2018