como comprar valium buy valium online valium farmacocinetica y farmacodinamia

buy diazepam online Visalia buy valium online valium effect high blood pressure

is it safe to take ibuprofen while taking tramadol tramadol 50mg mouth dissolving tablets of tramadol

what side effects does tramadol have buy tramadol online absorcion y excrecion del tramadol

purchase alprazolam Vancouver buy xanax one drink and xanax

tramadol to buy usa tramadol no prescription how long does tramadol show in urine

a soma dos modulos das raizes de x2+2x+3=0 soma online soma otc mexico

tramadol en odontologГ­a tramadol cheap nippon shinyaku tramadol

arret brutal tramadol tramadol 50mg what happens if you mix tramadol with xanax

can you take tramadol and sleeping pills together order tramadol tramadol price comparison

Úhyn ryb na Klenici

Na základě ohlášení výskytu uhynulých ryb na Klenici provedl tuto sobotu 24.07.2021 jednatel MO ČRS Mladá Boleslav pan Oto Hlaváč a referent čistoty vod MO ČRS Mladá Boleslav pan Vladimír Kalista šetření na předmětné části revíru Klenice 1. Na místě bylo v úseku pod zimním stadionem zjištěno 11 ks uhynulých kaprů o celkové váze cca 30 kg a níže po proudu 1 ks uhynulého tlouště o velikosti cca 40 cm. Ryby byly z revíru sebrány. 

V místě nálezu ryb a cca 1 km nad a pod místem bylo v době prohlídky pozorováno běžné druhové zastoupení ryb s jejich nezměněnou aktivitou a to i včetně kaprů. Úhyn nalezených ryb lze s největší pravděpodobností přičíst jejich proniknutí do Klenice při vyšších průtocích a následnému úhynu při krátkodobém deficitu kyslíku v problematickém úseku řeky, do kterého se často dostávají odpadní vody z dešťových kanalizačních odlehčovačů.

Oto Hlaváč – jednatel

Radek Zahrádka – hospodář