ambien a2 buy ambien online buy ambien online Woodbridge

tienda soma chile buy soma online soma automatica javascript

izgi oto soma buy soma online soma neuron

ashes of soma you vs me generic soma price of 350 mg soma

order soma Virginia buy soma get carisoprodol Waco

dolor de cabeza por tramadol buy tramadol no prescription does tramadol withdrawal cause headaches

extreme nausea from tramadol order tramadol online overnight tramadol infusion dosage

soma yeraltı madeni buy soma online soma whole foods san francisco

o que é soma do spread soma muscle relaxant soma locations nyc

how long can you stay up on ambien buy ambien online should i take more ambien

Úhyn ryb na Klenici

Na základě ohlášení výskytu uhynulých ryb na Klenici provedl tuto sobotu 24.07.2021 jednatel MO ČRS Mladá Boleslav pan Oto Hlaváč a referent čistoty vod MO ČRS Mladá Boleslav pan Vladimír Kalista šetření na předmětné části revíru Klenice 1. Na místě bylo v úseku pod zimním stadionem zjištěno 11 ks uhynulých kaprů o celkové váze cca 30 kg a níže po proudu 1 ks uhynulého tlouště o velikosti cca 40 cm. Ryby byly z revíru sebrány. 

V místě nálezu ryb a cca 1 km nad a pod místem bylo v době prohlídky pozorováno běžné druhové zastoupení ryb s jejich nezměněnou aktivitou a to i včetně kaprů. Úhyn nalezených ryb lze s největší pravděpodobností přičíst jejich proniknutí do Klenice při vyšších průtocích a následnému úhynu při krátkodobém deficitu kyslíku v problematickém úseku řeky, do kterého se často dostávají odpadní vody z dešťových kanalizačních odlehčovačů.

Oto Hlaváč – jednatel

Radek Zahrádka – hospodář