what is the difference between a valium and xanax diazepam 5mg valium high vs xanax high

order tramadol forum tramadol buy tramadol och p piller

opinie hotel amwaj abu soma resort & spa buy soma online without prescription tenis soma colombia

farmacodinamia y farmacocinГ©tica de tramadol tramadol online cod tramadol online Providence

tramadol kentucky schedule tramadol 50mg 200 mg tramadol equivalent

tramadol dose nhs tramadol 50mg 100mg tramadol for dogs

en cuanto tiempo hace efecto el valium valium online how long after i take valium can i drink

tramadol med class buy cheap tramadol can u mix tramadol and flexeril

will xanax help hydrocodone withdrawal buy xanax xanax porta stanchezza

tramadol renal disease where to buy tramadol tramadol hcl taken with tylenol

Nález uhynulých ryb na Jizeře v Debři

Dne 19. listopadu 2021 od lovícího dostala MO upozornění, že je v úseku Jizery pod novým mostem v Debři mnoho uhynulých ryb. Bezprostředně po oznámení provedl pan Vladimír Kalista (vedoucí odboru čistoty vod MO Mladá Boleslav) šetření v předmětném úseku, při kterém bylo zjištěno, že jsou uhynulé ryby nalezeny pouze pod schůdky k Jizeře pod novým mostem. Odhadem 300-400 kusů menších plotic a okounů. Ze zjištěného vyplývá, že se nejedná o úhyn ryb v řece, ale o ryby, které zřejmě někdo v dobré vůli zachraňoval z vyloveného rybníka a nasazoval do Jizery. V předmětném místě organizace v dohledné době ryby nenasazovala.

Radek Zahrádka