get tramadol Elk Grove buy tramadol online can take 100mg tramadol hcl

soma temple bali soma online soma opening times

največi ulovi soma buy soma online definição de soma na matematica

ambien pill doses buy ambien online can i take ambien with chantix

bactrim and tramadol interaction tramadol 50mg why does tramadol make it hard to pee

tramadol prescription dose tramadol 100mg how much does tramadol cost at rite aid

tramadol positive urine drug screen buy tramadol no prescription tramadol duration effects

soma double cross disc frameset buy cheap soma soma maschinenbau gmbh

soma architects waterloo buy soma online cuerpo neuronal o soma

ambien and hair color buy ambien get zolpidem Norfolk

Hydrologický průzkum v povodí rybníku Chlum

Na základě spolupráce s Městem Mladá Boleslav byl zajištěn odbornou společností hydrologický průzkum v okolí rybníka Chlum, který by měl zhodnotit technické možnosti zlepšení přítoku vody do rybníka, z kterého zbývá doslova již jen mokrá louže. Za organizaci se šetření zúčastnil předseda Jan Bačina a Jiří Smetana. Obáváme se, že v současných suchých letech je možnost naplnění rybníka, na kterém své rybářské začátky zažily generace malých rybářů, málo reálná, ovšem budeme  čekat na závěry příslušného projektanta.

Oto Hlaváč