Ceny povolenek pro rok 2017

Český rybářský svaz,Středočeský územní svaz

Informační list pro rok 2017 č.j.     /2017

Ceny povolenek pro rok 2017

Mimopstruhové povolenky – územní         Pstruhové povolenky – územní

Číslo povolenky Název povolenky Cena  v korunách Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
10 Celoroční územní 1 200 20 Celoroční územní 1 200
16 Místní – jen na revír MO 850 26 Místní jen na revír MO 850
11 Měsíční 850 21 Měsíční 850
12 14 – ti denní 600 X  
13 7 – mi denní 450 23 7 – mi denní 450
01 Jednodenní 250 X    
14 Mládež 16-18 let , ZTP, studenti  a důchodci nad 70 let 850 24 Mládež 16-18 let , ZTP, studenti  a důchodci nad 70 let 850
15 Děti do 15 let 400 25 Děti do 15 let 400
17 Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO 27 Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO
18 Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO 28 Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO
19 Pro členy samost. hospodařících  MO na jednotlivé  sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence 29 Pro členy samost. hospodařících  MO na jednotlivé  sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence
90 Dodatková na hlavní tok Vltavy a Labe pouze k povolence vydané MO   X

 

Mimopstruhové povolenky celosvazové                                   Pstruhové povolenky celosvazové

Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
30 Celoroční – dospělí 2 100 40 Celoroční – dospělí 2 150
31 Mládež 16-18, ZTP 1 400 41 Mládež 16-18, ZTP 1 450
35 Děti do 15 let 700 45 Děti do 15 let 750

 

Mimopstruhové povolenky celorepublikové                         Pstruhové povolenky celorepublikové

 

Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách  Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
70 Celoroční dospělí    3 150 80 Celoroční dospělí 3 250

Povolenky pro nečleny– mimopstruhové                            Povolenky pro nečleny – pstruhové

 

Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
50 Nečlen roční 4 000 60 Nečlen  roční 4 000
51 Nečlen  14 –ti denní 2 200 61 Nečlen  14 –ti denní 2 200
52 Nečlen 7 – mi denní 1 200 62 Nečlen  7 – mi denní 1 200

U nečlenských povolenek děti do 16 – ti let hradí 50 % z uvedené ceny

Ceny příspěvkových známek pro rok 2017

Schválených republikovým sněmem ČRS

Nominální hodnota            příjem MO         příjem  ÚS a Rady

 ————————————————————————————————————————————–                                 

Dospělý člen                                               400                                220                          180

—————————————————————————————————————————————

Mládež 16 –18 let                                        200                                 110                          90       

————————————————————————————————————————————–

Děti do 15 let                                              100                                 55                           45       
SÚS odvádí podíl ze svého příjmu do rozpočtu republikové rady ČRS. 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. ÚZEMNÍ SVAZ MĚSTA PRAHY

Povolenka na revíry ÚSMP    – Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí

  Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
A – mp1 Celoroční – dospělí 1 100 A – p 1 Celoroční – dospělí 1 100
A-mp 2 Mládež 16-18, ZTP 500 A – p 2 Mládež 16-18, ZTP 500
A- mp 3 Děti do 15 let 300 A – p 3 Děti do 15 let 300

 

Správní poplatky za rybářské lístky

1 rok 100 3 roky 200 10 let 500 krátkodobý
1 rok * 50 3 roky * 100 10 let * 250 bude doplněna

* Ceny pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, hospodářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

 

Zápisné

Výši zápisného schvaluje na základě návrhu výboru MO ČRS členská schůze vždy pro následující kalendářní rok. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek.
Brigády

Nepeněžní roční příspěvek /brigády/ je možno na základě rozhodnutí  výboru MO nahradit  i finančně. Výši finanční náhrady  stanovuje  výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující rok.

 

Členství

V případě, že člen nehodlá v následujícím roce lovit a pořizovat si žádný z typů povolenky (vč. krátkodobých či hostovacích) postačí pro zachování členství zaplacení členské známky (případně tzv. mimořádné známky). Dle článku 3 odst. 8 Jednacího řádu ČRS rybář nemusí plnit další členské povinnosti. Tomuto členovi ovšem nemůže být vydána povolenka k rybolovu a MO, jímž je rybář členem vyznačí tuto skutečnost do jeho členského průkazu v rubrice „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a textem  „bez povolenky“.

Vydávání hostovacích povolenek členům ze samostatně hospodařících MO

Výdej povolenek se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření schváleným konferencí SÚS ČRS dne 19. 5. 2016 v Průhonicích.

S rybářským pozdravem

Dušan Hýbner v. r.                                                    Pavel Horáček v. r.

předseda                                                                      jednatel
Ke stažení: Ceny povolenek 2017