tramadol with trazodone tramadol 50 mg tramadol apap 37.5 mg dosage

exercicios resolvidos sobre soma de pg soma online köfteci nihat soma

tramadol mardrömmar buy tramadol no prescription tramadol buy Elk Grove

fuvest 2008 a soma dos valores de m carisoprodol soma soma linyit kömürü işletmeleri

soma mellei order soma vua dau bep soma chap 63

quadrado da soma negativo soma online carisoprodol Ann Arbor

will tramadol 50 mg get me high tramadol buy tramadol psoriatic arthritis

promo code for soma.com cheap soma soma bigdecimal java

order valium Fort Wayne buy valium is valium a benzodiazepine

【ds】ソーマブリンガー soma bringer 47 buy soma pecanje soma srbija

Zasedání delegátů se uskuteční v červnu

P O Z V Á N K Anahled

Na členskou schůzi Místní organizace ČRS Mladá Boleslav, která byla přesunuta z důvodu mimořádného opatření MZ dle § 80 odst . 1 písmeno g zák. č. 258/2000Sb. z 24.3.2020 na

15.6.2020 jako zasedání delegátů v 17 hod  v domě rybářů – Ptácká 30

Pozvánku a program obdržel každý delegát zvolený na čl. schůzi 2019

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí- mandátová, volební, návrhová
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení za uplynulé období od poslední členské schůze a zpráva o činnosti MO za rok 2019
 6. Zpráva o činnosti místní organizace a hospodaření za rok 2019 – přednesou vedoucí jednotlivých odborů, rybářské stráže a dozorčí komise
 7. Informace o Návrhu stanov k připomínkování, kárné řízení, brigádnické povinnosti, možnost hostování v jiné organizaci
 8. Volba delegáta a náhradníka na Krajskou konferenci
 9. Návrh delegáta a náhradníka na Republikový sněm ČRS
 10. Diskuse, projednat přednesené příspěvky na ČS
 11. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení a předloženého rozpočtu na r. 2020

S pozdravem Petrův zdar !

Předseda  Jan Bačina         Hospodář Radek Zahrádka        Jednatel   Jindřich Včelák