xanax order canada buy xanax online soma 350 and xanax

can you break ambien 10mg in half buy ambien therapeutic dose of ambien

what happens when you mix alcohol with ambien buy ambien buy zolpidem Hayward

como resolver a soma de raiz quadrada soma online quadrado mágico 4x4 soma 45

soma rakesh buy soma online no prescription hotelplan caribbean world soma bay

phentermine 37.5 tips buy phentermine online can phentermine make your urine smell

generic drugs for ambien ambien without prescription food interactions with ambien

psyche and soma cornelius reid order soma soma würfel aufgabenblätter

why does tramadol make my heart race cheap tramadol online tramadol overdose emedicine

which is stronger prozac or xanax alprazolam xanax can xanax help back pain

Zasedaní delegátů naší MO.

DSCN2737Dne 28.3.2015 se konalo zasedání delegátů naší místní organizace.
Schůze zástupců ukládá:

1. Výboru MO projednat všechny diskusní příspěvky.

2.Plnění úkolů usnesení konference SÚS a republikového sněmu ČRS a pokud možno podporovat práci s mládeží a LRU.

3.Zpracovat dopis členům MO na rok 2016

DSCN27394. Zajistit uspořádání rybářských závodů, které se budou konat 13.6.2015

5.Vytvářet podmínky pro rybolov handicapovaných rybářů – výměna informačních cedulí.

6. Uspořádat závod mládeže Zlaté udice, ve dnech 29. – 31.5.2015

7.Pečovat o svěřený majetek ( jednotlivé odbory dle inventurních seznamů a Dk )

Doplňující návrh k usnesení.

1.Projednat zhotovení odznaku MO.

2.Nákup vodních ploch + 100,-Kč známka na podporu nákupu.

3.Zrušení 50,-Kč zápisného pro děti.

Více informací v usnesení zde:  usneseni delegatu