phentermine at rite aid buy phentermine online phentermine 37.5 mg tablet reviews

does tramadol come in 25mg tablets buy tramadol online ibuprofen 600 and tramadol

buy 10mg valium roche valium pills valium online Minnesota

serapis bey aura soma soma online soma song manipuri

zolpidem buy Brownsville buy ambien online sleep time with ambien

750 mg tramadol overdose buy tramadol tramadol uses in dogs

youtube mamac za soma soma online função soma vb

zolpidem Mobile buy ambien online methadone drug interactions ambien

1mg xanax enough alprazolam 0.5mg xanax vs bromazepam

order carisoprodol Dayton buy soma online soma 20 mg

Výdej povolenek pokračuje

92926824_1265776046953090_8627650838719889408_n(1)Vážení rybáři, rybářky

prodej povolenek probíhá i dále individuálně, pokud si chcete vyřidit potřebné věci, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle  603 910 557  Po – pá od 9.00 –  16.00 hod, kde si domluvíme další postup a převzetí dokladů. Rád bych touto cestou chtěl poděkoval paní Lachmanové, Rohanové a Malíkové za vyřizování vašich požadavků a následné vydání, dnes bylo vydáno cca 80 povolenek a členských známek.

Děkujeme a přejeme hodně zdraví a mnoho hezkých rybářských zážitků, spojených s bohatými úlovky.

Radek Zahrádka

 

 

92874456_2289964667975571_1347751095283220480_n