formula excel soma de celulas preenchidas buy soma online argento soma 11 vf

xanax for elderly patients generic xanax xanax bar s903

mixing delsym and xanax buy xanax online what is the maximum single dose of xanax

soma verem savaş dispanseri buy soma online soma de vetores velocidade

tramadol hexal 50 mg flashback tramadol 50 mg tramadol and paracetamol together

valium withdrawals long does last valium online valium alternatives uk

soma for back spasms buy soma soma tattoo toronto

o que é remedio xanax buy xanax is it safe to smoke weed on xanax

ambien cr pill description zolpidem online taking ambien and prozac

tramadol not helping sciatica tramadol online overnight chemmart tramadol 50mg

Úklid nebezpečného odpadu u Jizery.

42984089_163812431216018_8308961078490955776_n28.září 2018 byla provedena likvidace nebezpečného odpadu na parkovišti Podlázky – informován   př .Radek  Zahrádka – hospodář a Oto hlaváč- očista vod. Ve břehu parkoviště  2 m od Jizery byla nalezena schovaná  nádoba plná oleje a filtru / předpokládaná výměna v autě/. V případě deště nebo jiné nenadálé události hrozilo znečištění  vody v Jizeře.  Olej byl odvezen a bude předán při sběru nebezpečeného odpadu.

Jan Bačina