at still soma mcat buy soma calcule a soma e o produto das raizes reais

xanax appetite stimulant generic xanax is it illegal to buy xanax online from the us

valium withdrawals long does last valium online valium alternatives uk

get zolpidem Maryland buy ambien online ambien and bleeding gums

ice skating ambience mall gurgaon deals ambien sleep can you take ambien with skelaxin

o que é remedio xanax buy xanax is it safe to smoke weed on xanax

tramadol withdrawal 3 days order tramadol online efectos adversos del tramadol en perros

xanax for elderly patients generic xanax xanax bar s903

soma sidestage san diego california soma pills soma de minutos online

tramadol not helping sciatica tramadol online overnight chemmart tramadol 50mg

Úklid nebezpečného odpadu u Jizery.

42984089_163812431216018_8308961078490955776_n28.září 2018 byla provedena likvidace nebezpečného odpadu na parkovišti Podlázky – informován   př .Radek  Zahrádka – hospodář a Oto hlaváč- očista vod. Ve břehu parkoviště  2 m od Jizery byla nalezena schovaná  nádoba plná oleje a filtru / předpokládaná výměna v autě/. V případě deště nebo jiné nenadálé události hrozilo znečištění  vody v Jizeře.  Olej byl odvezen a bude předán při sběru nebezpečeného odpadu.

Jan Bačina