order tramadol online from mexico order tramadol online tramadol interaction with opioids

carisoprodol Carrollton buy soma online soma bay quad

hydromorphone and ambien ambien pills does ambien damage the liver

medikamentenabhängigkeit tramadol tramadol 50mg tramadol eg 50 ml

can you drive a car while taking tramadol tramadol 50 mg tramadol dextropropoxyphene

soma sozialmarkt mödling soma no prescription soma seaş genel müdürlüğü

sedmorica mladih ulovio toma soma buy soma what works better flexeril or soma

buy ultram El Monte buy tramadol online drug interaction linezolid and tramadol

tramadol mis sous surveillance order tramadol no prescription can you take tramadol with augmentin

trigonometria soma de tangentes soma pills cellules non reproductrices soma

Rybářské závody pro děti a mládež

DSCN3969Jizera 4 – 411 027 (sraz za kanceláří MO – Ptácká 30)

Sobota 9. září 2017                                                        

Bodování bude provedeno v gramech (1gram – 1.bod)

Sraz, prezence          do 7:30                                       

Pro uchování ryb před vážením je nutné mít vezírek

Losování                    7:30 – 7:45                      

Ulovené ryby budou po zvážení puštěny zpět do vody

íprava na závod      7:45 – 9:00

Závod                       9:00 – 11:00                                          Ředitel závodu: Jan Linhart

Vážení úlovků          11:00 – 12:00                                        Organizační zajištění : Jan Linhart + členové MO

Občerstvení             12:00 – 13:00                                         Pořadatel: MO Mladá Boleslav, DDM MB

Vyhodnocení závodu 13:00                                                    

 Způsob lovu : plavaná i položená (pouze na jeden prut)

Návnady a nástrahy : dle rybářského řádu

Kategorie : dle účasti (žáci, žákyně, junioři, začátečníci)

Občerstvení zajištěno

Zajištěny hodnotné a zajímavé ceny!!!!

ípadné informace Vám podá pan Linhart Jan na tel.: 607 973 507

 

ČRS MO Mladá Boleslav ve spolupráci s DDM pořádá tradiční