can i take tramadol with 800 mg ibuprofen purchase tramadol legitimate tramadol

can you take xanax and trazodone together buy xanax dosage forms of xanax

caribbean world soma bay mapa soma pills the game ashes of soma

soma kumar soma drug bodové svítidlo soma

feeling anxious after taking valium valium online how long does 10mg of valium stay in your urine

an 627 pill tramadol buy tramadol can tramadol cause heart attacks

mixing norco with tramadol buy tramadol tramadol y sildenafil

soma white pill buy soma balancete de verificação a soma dos saldos credores deverá ser

interaccion carbamazepina y tramadol tramadol 50mg tramadol mabok

does valium help neck pain buy valium tramadol and valium for dogs

Proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže

20170718_203331Dne 11. 10. 2017 proběhlo interní školení a porada Rybářské stráže místní organizace Mladá Boleslav.

Předmětem plánované porady bylo proškolení z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ujednocení postupů při řešení zjištěných přestupku a následné zpracování potřebné dokumentace pro 20170718_202317případné postoupení správnímu orgánu. Dále pak poučení o součinnosti s Městskou policií Mladá Boleslav v katastru působnosti a dále pak s Policii ČR při zajištění a zjištění totožnosti pachatele přestupku. Dalším předmětem jednání byla problematika nepořádku v bezprostředním okolí rybářských míst a chování rybářů při výkonu rybářského práva. Závěrem došlo ke shodě k zvýšení důslednosti při kontrolách samotných rybářů, a rovněž i kontrolovat  způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu.    

 Za Rybářskou stráž J.Cepek