tramadol and bladder spasms buy tramadol online self detox from tramadol

soma.se excel exemplo generic soma soma studio poa

soma kurtuluş mahallesinde satılık daire soma online fileti soma+recepti+posno

tramadol et maux de tete tramadol 50mg tramadol oral drops

how to stop tramadol addiction buy tramadol tramadol euphoria dose

tramadol clenching jaw tramadol 50 mg buy tramadol online Huntington Beach

soma de frações em c++ soma online soma öğretmen lisesi taban puanı

how to deal with tramadol withdrawal symptoms buy tramadol tramadol 50 mg bula

tramadol 512 where to buy tramadol online is 50mg of tramadol a lot

tramadol and smoking cigarettes buy tramadol online cod can you mix oxy and tramadol

Pozvánka na výroční schůzi naší MO.

10985589_1547029725562281_6623961517312645326_nVýroční členská schůze se koná v sobotu 19.3.2016 od 8.30 hod. v jídelně 7 a 8 ZŠ Václavkova ul č.p. 1083,  Mladá Boleslav.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015
  5. Zpráva účetní za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
  6. Zpráva dozorčí komise
  7. Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 ( přednesou jednotlivé odbory )
  8. Diskuze
  9. Návrh usnesení
  10. Závěr