Pozvánka na Výroční členskou schůzi MO

Vážení členové MO ČRS Mladá Boleslav, dne 23. března 2022 od 17:00 hodin proběhne v sále restaurace Rožátov, Ptácká 231, Mladá Boleslav výroční členská schůze naší rybářské organizace.

Předpokládaný program výroční členské schůze 2022:

  1. Zahájení – schválení programu, úvodní slovo ke 130. výročí založení rybářského spolku v roce 1892
  2. Volba komisí (mandátové, volební, návrhové)
  3. Zpráva o činnosti organizace za rok 2021
  4. Zpráva účetní za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
  5. Zpráva dozorčí komise
  6. Zpráva o činnosti organizace za rok 2021 (přednesou předseda MO a jednotlivé odbory)
  7. Diskuze a projednání případných příspěvků
  8. Volby do výboru MO, případná volba delegáta na konferenci SÚS a sněm ČRS
  9. Případná volba delegátů na zasedání v roce 2023

Těšíme se na Vaší účast, členství musí být na místě prokázáno členskou průkazkou se zaplaceným členstvím na rok 2021 nebo 2022.

S pozdravem Petrův zdar!

Výbor MO