will tramadol stop vicodin withdrawal tramadol online no prescription tramadol ucinky

tramadol hydrochloride australia tramadol 50 mg symptoms of taking to much tramadol

lexomil xanax difference xanax 0.5mg can you take xanax after percocet

clonidine and tramadol taken together tramadol 50 mg weight loss while taking tramadol

tramadol and valium mix tramadol 50 mg tramadol and other medications

extended use of valium order valium online does valium and klonopin show up the same in a drug test

cymbalta and tramadol buy tramadol online tramadol victory

valium for abdominal pain cheap valium get valium North Las Vegas

atividades sobre soma dos angulos internos de um quadrilátero soma online soma a method for developing service oriented solutions pdf

tramadol morphine combination buy tramadol is it safe to take tylenol and tramadol

Poplatky za členské příspěvky

Členské příspěvky – poplatky

Členské příspěvky Poplatky Celkem
Dospělí 400,-Kč 60,-Kč 460,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč 60,-Kč 260,-Kč
Děti do 15-ti let 100,-Kč 60,-Kč 160,-Kč

 

Zápisné nových členů
Dospělí 400,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč

Děti do 15 let  –  na základě usnesení ze dne 28.3.2015 byl poplatek zrušen pro podporu dětí

Poplatky
Příspěvek na závody 20,-Kč
Poštovné, tiskoviny 20,-Kč
Manipulační poplatek 20,-Kč

 

Členské příspěvky je nutné uhradit do konce dubna, jinak členství zaniká. Pro zachování členství stačí zaplacení členského příspěvku.

Doba platnosti rybářského lístku   Cena
1 rok                                              100
1 rok*                                               50*
3 roky                                             200
3 roky*                                           100*
10 let                                              500
10 let*                                             250*
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.