benzonatate and tramadol buy tramadol tramadol & paracetamol tablets

whats the street value of 5mg valium buy valium online is valium safe before surgery

xanax for perfect gay weddings buy xanax online can you take molly while on xanax

clonazepam and ambien high buy ambien online can ambien cause a false positive for benzos

dea schedule for soma soma 350 mg soma triathlon race report

valium xanax high buy xanax online does xanax work for stage fright

valium before a flight diazepam 5mg order valium Boise

ambien bad stories buy ambien is ambien cr a benzodiazepine

valium rave buy diazepam online buy diazepam Round Rock

xanax és xanax sr közötti különbség generic xanax dilantin for xanax withdrawal

Poplatky za členské příspěvky

Členské příspěvky – poplatky

Členské příspěvky Poplatky Celkem
Dospělí 400,-Kč 60,-Kč 460,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč 60,-Kč 260,-Kč
Děti do 15-ti let 100,-Kč 60,-Kč 160,-Kč

 

Zápisné nových členů
Dospělí 400,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč

Děti do 15 let  –  na základě usnesení ze dne 28.3.2015 byl poplatek zrušen pro podporu dětí

Poplatky
Příspěvek na závody 20,-Kč
Poštovné, tiskoviny 20,-Kč
Manipulační poplatek 20,-Kč

 

Členské příspěvky je nutné uhradit do konce dubna, jinak členství zaniká. Pro zachování členství stačí zaplacení členského příspěvku.

Doba platnosti rybářského lístku   Cena
1 rok                                              100
1 rok*                                               50*
3 roky                                             200
3 roky*                                           100*
10 let                                              500
10 let*                                             250*
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.