tramadol Costa Mesa tramadol reviews diclofenaco mas tramadol nombre comercial

effects of ambien 5mg ambien medication get zolpidem Simi Valley

order tramadol rx order tramadol tramadol long term effects liver

tramadol dependence in dogs tramadol without prescription tramadol hyperreal dawkowanie

msds tramadol hydrochloride tramadol online cod drug interactions tramadol and acetaminophen

can i take naproxen and soma soma muscle relaxant buy carisoprodol Durham

tramadol extended release bluelight buy tramadol can you take tramadol for ulcer pain

tramadol and suboxone at the same time buy tramadol online is tramadol good for tattoos

soma chocolate and gelato soma online exercicios de soma e subtração de numeros inteiros

palm royale soma bay 5* фото generic soma soma kerala palace hotel

Poplatky za členské příspěvky

Členské příspěvky – poplatky

Členské příspěvky Poplatky Celkem
Dospělí 400,-Kč 60,-Kč 460,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč 60,-Kč 260,-Kč
Děti do 15-ti let 100,-Kč 60,-Kč 160,-Kč

 

Zápisné nových členů
Dospělí 400,-Kč
Mládež 16-18 let 200,-Kč

Děti do 15 let  –  na základě usnesení ze dne 28.3.2015 byl poplatek zrušen pro podporu dětí

Poplatky
Příspěvek na závody 20,-Kč
Poštovné, tiskoviny 20,-Kč
Manipulační poplatek 20,-Kč

 

Členské příspěvky je nutné uhradit do konce dubna, jinak členství zaniká. Pro zachování členství stačí zaplacení členského příspěvku.

Doba platnosti rybářského lístku   Cena
1 rok                                              100
1 rok*                                               50*
3 roky                                             200
3 roky*                                           100*
10 let                                              500
10 let*                                             250*
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.