buy valium Maryland buy valium online what does valium show up on a drug test as

buy zolpidem Sterling Heights buy ambien online effexor ambien alcohol

order ultram Oklahoma City buy tramadol online how to get tramadol out of your system

soma gamescom soma medication soma el hongo divino de la inmortalidad

weight loss houston phentermine how does phentermine work best way to wean off phentermine

diazepam dosage babies buy diazepam online no prescription diazepam 2 mg +codeine

recommended dosage zithromax azithromycin 500mg rx zithromax

tramadol cinfa prospecto buy tramadol online no prescription overnight tramadol classe pharmacologique

tramadol schedule 2 tramadol no prescription how long are tramadol pills good for

headache after taking xanax buy xanax prozac xanax combination

Poděkování za krásné odpoledne

DSC_0516Dne 25.6.2016 ve 14 hodin se stalo něco, co jsme za 40let v ČRS neviděli. Velký sraz rybářů, kteří jsou členy MO v Mladé Boleslavi nejméně 30 a více let. Podotýkáme, že členství 55 až 63 let není výjimkou. Den se vyvinul krásně, bylo sice velké teplo a hrozila bouřka, ale to nás neodrazovalo. Nejprve se rozjel informace o současném dění v organizaci- to přednesl p. Smetana- vedoucí kulturní komise a za výbor předseda Bačina a p. Zahrádka . Ti pak také ocenili zasloužilé členy ČRS odznakem za dlouholeté členství. Dali jsme si pivo, uzené maso a grilované klobásy, pohovořili jsme mezi sebou se starými kamarády, probrali rybařinu a samozřejmě i nemoci, které nás v tomto věku tíží.

Na závěr lze říci : Výboru MO díky za uspořádání této akce a skvěle připravenou organizaci a výzdobu. Za zúčastněné ještě jednou díky Jan Šnajdr,Oldřich Splídek, Vladimír Kozák.