satılık daireler soma'da buy soma online soma contabilidade iuna

can someone snort tramadol tramadol 100mg how strong is tramadol compared to vicodin

soma endüstri meslek lisesi lojmanları buy soma order carisoprodol North Las Vegas

can soma 350mg get you high cheap soma aufgaben soma würfel

a soma de todos os numeros primos que sao divisores de 30 soma online tabela com soma no word

tramadol nights wee hing buy tramadol online how much tramadol can i take at one time

chords soma strokes buy soma soma da pg infinita

mix ativan and valium buy valium is it illegal to drive while taking valium

what medication is similar to tramadol buy tramadol overnight dangers of expired tramadol

can you get high off soma 350 mg buy soma accidentally took 2 soma

Poděkování za krásné odpoledne

DSC_0516Dne 25.6.2016 ve 14 hodin se stalo něco, co jsme za 40let v ČRS neviděli. Velký sraz rybářů, kteří jsou členy MO v Mladé Boleslavi nejméně 30 a více let. Podotýkáme, že členství 55 až 63 let není výjimkou. Den se vyvinul krásně, bylo sice velké teplo a hrozila bouřka, ale to nás neodrazovalo. Nejprve se rozjel informace o současném dění v organizaci- to přednesl p. Smetana- vedoucí kulturní komise a za výbor předseda Bačina a p. Zahrádka . Ti pak také ocenili zasloužilé členy ČRS odznakem za dlouholeté členství. Dali jsme si pivo, uzené maso a grilované klobásy, pohovořili jsme mezi sebou se starými kamarády, probrali rybařinu a samozřejmě i nemoci, které nás v tomto věku tíží.

Na závěr lze říci : Výboru MO díky za uspořádání této akce a skvěle připravenou organizaci a výzdobu. Za zúčastněné ještě jednou díky Jan Šnajdr,Oldřich Splídek, Vladimír Kozák.