susgo offenthal soma soma online soma for stomach cramps

tramadol + paracetamol mylan preço buy tramadol cod how much codeine is in tramadol 50mg

ultram buy Bellevue buy tramadol online can you take amitriptyline with tramadol

get zolpidem Indianapolis buy ambien online zolpidem Warren

can i take soma with nyquil order soma online quadrado da soma de dois termos (3+x)2

how to give tramadol to dog tramadol 50mg tramadol dark urine

tramadol kostnad buy tramadol cod difference between tramadol and metacam

truque da soma buy soma soma chicken menu

soma food truck pod buy soma soma haber arşivi

soma lofts omaha rent buy soma online aura soma miskolc

Noční kontrola našich revírů

20180425_205314 (1) Ve středu dne 25.04.2018 provedla rybářská stráž v součinnosti s městskou policií akci zaměřenou na kontrolu rybářů řeky Jizery a říčky Klenice v katastru města Mladá Boleslav. Celkem bylo zkontrolováno šest osob chytajících ryby v nočních hodinách. Městská policie provedena kontrolu rybářských lístků a také se zaměřila na nepořádek v okolí vody. Rybářská stráž provedla kontrolu dalšího oprávnění, které má ve své kompetenci. Ze strany rybářské stráže bylo provedeno i namátkové měření uloveného kapra.  Při této akci nebylo zjištěno žádné porušení zákona ze strany Městské policie ani ze strany rybářské stráže.  

Za RS Jaroslav Cepek

 

 

 

 

 

IMG_20180425_210058 (3) IMG_20180425_204608 (1) IMG_20180425_210049