working out and xanax buy xanax online can i take xanax and gabapentin together

le meridien soma bay soma 350 mg soma drink afghanistan

can you take ambien daily buy ambien online ambien online Mesquite

soma bay orca soma online order soma Michigan

princess valium dogs d'amour valium drug 10mg valium get high

ambien higher risk of death buy ambien online ambien during pregnancy 2012

converting tramadol to fentanyl tramadol 50mg tramadol like a percocet

soma target market soma medication nails soma sf

order diazepam Long Beach buy valium online valeriana y valium

can u take melatonin with ambien ambien price how much sleep do i need if i take ambien

Noční kontrola našich revírů

20180425_205314 (1) Ve středu dne 25.04.2018 provedla rybářská stráž v součinnosti s městskou policií akci zaměřenou na kontrolu rybářů řeky Jizery a říčky Klenice v katastru města Mladá Boleslav. Celkem bylo zkontrolováno šest osob chytajících ryby v nočních hodinách. Městská policie provedena kontrolu rybářských lístků a také se zaměřila na nepořádek v okolí vody. Rybářská stráž provedla kontrolu dalšího oprávnění, které má ve své kompetenci. Ze strany rybářské stráže bylo provedeno i namátkové měření uloveného kapra.  Při této akci nebylo zjištěno žádné porušení zákona ze strany Městské policie ani ze strany rybářské stráže.  

Za RS Jaroslav Cepek

 

 

 

 

 

IMG_20180425_210058 (3) IMG_20180425_204608 (1) IMG_20180425_210049