zolpidem online Aurora buy ambien online buy zolpidem online Illinois

tramadol for dogs 50mg buy tramadol cod find tramadol online

long term valium use dangerous buy valium online is valium safe in early pregnancy

calculadora soma fração soma online soma art gallery omaha

forum buy cheap tramadol order tramadol online can i take tramadol for wisdom tooth pain

how long does the xanax high last for alprazolam xanax what happens if u stop taking xanax

celexa or xanax xanax drug will buspar help with xanax withdrawal

can you die from an overdose of valium buy valium online without prescription long term effect of valium use

zolpidem tartrate 10 mg tablet side effects ambien no prescription does ambien have an antihistamine in it

ambien during 1st trimester zolpidem online tired after taking ambien

Nasazení rychlené štičky

31967869_1907982179231999_4026163228726788096_n24.4.2018 bylo provedeno vysazení štičího plůdku do revíru Jizery a Klenice a současně Klenice SÚS. 7.5.2018 bylo provedeno dosazení rychleného plůdku rozvezením, bylo provedeno dosazení po částech do rákosin a travin a klidnějších zátočin revírů za kontroly hospodáře Radka Zahrádky se zkušeným týmem brigádníků. Poděkování patří př. Smetanovi, Kalistovi, Macháčkovi, Sobotkovi, Moravcovi, Novotnému. Celkem bylo do našich revírů vysazeno 25.000 ks Šr.   Jan Bačina – předseda MO

 

32089842_1907980955898788_1973259480753766400_n 32072732_1907980975898786_9087746809417170944_n