how do you know if your xanax is working buy xanax how much do xanax pills cost

soma dcdc buy soma soma space radio

can ambien cause sciatica ambien medication does ambien slow labor

ambien vicodin withdrawal buy ambien ambience mall gurgaon shops list

is valium valerian root buy valium online purchase diazepam Sterling Heights

xanax prevent crying xanax medication can you sniff xanax xr

relação entre coeficientes e raizes soma e produto buy soma online como fazer soma no excel formula

mixing fentanyl and xanax buy xanax online does xanax put weight on you

auto soma de horas buy soma sahibinden soma kiralık daire

valium for babies valium drug diazepam North Charleston

Montáž informačních panelů na naše revíry

60597134_534518303745388_6624442331967782912_nDnes začalo po předchozí přípravě a montáži umísťování informačních panelů z dotačního programu města Mladá Boleslav, které poskytují informace o obsádce a výskytu jednotlivých druhů ryb a možnosti, které skýtá okolí revíru 411027 řeky Jizery. Hned po umístění byl zájem o uvedené informace.Panely byly umístěny Na Krásné louce, pod jezem na Podlázkách,  na zastávce Debř.  Pokus o zajištění brigádníků na telefonu nebyl úspěšný, a tak poděkování za práci patří členům př. Smetanovi, Novotnému, Eisovi, Bačinovi.

 Hospodář  MO Radek Zahrádka

 

 

60526869_425918844898297_5791233288022523904_n 60437381_577091589452919_5451615638218866688_n 60385503_474635363281149_5804573422084161536_n 60360437_1577104112421788_3957598615626579968_n 60354243_1725141597632347_3802266763974934528_n hotel-icon-wheelchair-access-clip-art_p