Letošní první společná brigáda k údržbě revírů

Dne 11.3.2023 byla naplánovaná první společná brigáda pro splnění brigádnických povinností na rok 2024. Protože předpokládaná předpověď počasí nebyla příznivá, po dohodě s brigádníky byl úklid zahájen již ve čtvrtek a v pátek 9. a 10.3 .2023. Počasí sice bylo deštivé, ale odpadky byly viditelné a šlo úklid provést. Na sobotu bylo hlášeno sněžení a odpadky bychom neviděli. Úklid byl proveden na revíru 411 026 prostor Kocanda – Krnsko směr jez ve Vinci, od jezu ve Vinci na soutok Klenice s Jizerou . Sobota 11.3.203 byla zorganizována již jen jako svoz těchto sebraných odpadků a svoz na parkoviště Podlázky, kde byl všechen odpad přeložen do sběrného vozu firmy Compag a odvezen na skládku k likvidaci.

Děkuji všem brigádníkům , že i za tak nepříznivého počasí byli ochotni se zúčastnit a splnit své brigádní povinnosti.

Jan Bačina – brigády

Radek Zahrádka – hospodář