Krajské kolo Zlaté udice 2023

Dne 20. května 2023 proběhlo v Mladé Boleslavi letošní Krajské kolo Zlaté udice, která je určena pro rybářskou mládež. Jedná se o tradiční soutěž, která prověří všestranné znalosti a rybářský um mladých rybářů. Závod se skládá z lovu ryb na splávek, z nahazování na terče a hodu do dálky, z rybářských znalostí, poznávání ryb, rostlin a živočichů. V letošním roce k závodu nastoupilo 22 zájemců, přičemž největší zastoupení měly děti z MO Mladá Boleslav a Bakova nad Jizerou, kde se náročné přípravě na tuto soutěž dlouhodoběji věnují. V nejpočetnější kategorii žáků do 15 roků první místo obsadil Matěj Dvořák ze Sedlčan, druhé místo vybojoval Vít Benedikt a místo třetí Marek Hlaváč oba z rybářského kroužku Mladá Boleslav. V dorostencích první místo po těsném boji obsadil Petr Linhart před Vojtěchem Šedivým, třetí místo získal Vincent Van der Linden – všichni rybářský kroužek Mladá Boleslav. V žákyních první místo obsadila Anna Máchová ze Sedlčan před Markétou Hlaváčovou z MO Mladá Boleslav. Poděkování za pořádání a podporu závodu patří ČRS Středočeského územního svazu, místní rybářské organizaci Mladá Boleslav, Městu Mladá Boleslav, celému pořadatelskému týmu v čele s Janem Linhartem.

Oto Hlavač