how does tramadol show up in a drug screen tramadol 50mg what is tramadol contains

xanax od symptoms order xanax online can xanax cause swelling of ankles

tramadol während der schwangerschaft tramadol cheap buy ultram online Nevada

tramadol and cheratussin tramadol 50mg tramadol online Newport News

purchase alprazolam Clarksville buy xanax online what medications are similar to xanax

soma sebya cheap soma kuroshitsuji wiki prince soma

overdose with xanax buy xanax online no prescription barbie xanax factory youtube

alternative to ambien for sleep buy ambien can you take ambien with neurontin

cumaica coffee soma soma online trader joe's san francisco soma hours

panic attacks xanax dosage buy xanax online what color is xanax pills

Kontroly našich revírů budou pokračovat

IMG_2111V neděli dne 08.03.2020 provedl člen rybářské stráže kontrolu rybářského revíru 411027 Jizera, kde zjistil dvě osoby při lovu ryb, z nichž jeden nevlastnil rybářský lístek ani jiné povolení k chytání ryb. Jednalo se dle totožnosti o muže polské národnosti, který porušil zákon č. 99/2004Sb. Zjištěné protiprávní jednání bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města Mladá Boleslav. Rybářské náčiní bylo na místě dotyčnému odebráno a předáno správnímu orgánu příslušnému odboru, jako důkaz. Druhý zjištěný muž dle totožnosti rovněž občan polské národnosti, který chytal ryby nepovoleným způsobem a to lovem přívlačí v době hájení dravých ryb. Dále muž neměl u sebe povinnou výbavu (podběrák) a v dalším případě ještě zjištěno, že muž neměl řádně zapsanou docházku k rybolovu a v předchozích záznamech docházka nesprávně vyplněná. V tomto případě muži byla zadržena povolenka, která bude předána příslušné organizaci, která povolenku vydala včetně všech důkazů a kde se následně bude celá věc s mužem řešit.   

Člen rybářské stráže 

J.Cepek

IMG_2134 IMG_2128