active drug in tramadol tramadol 50mg order ultram Arvada

can i take reglan with tramadol buy tramadol online tramadol day after drinking

shokugeki no soma scan 40 generic soma soma de expoente fracionario

valium maoi drug valium no prescription valium and laughing gas

taking tramadol recreationally tramadol 50mg purchase ultram Independence

is 2mg valium addictive buy valium online without prescription valium and sleep disorders

can you take tramadol if you have a stomach ulcer tramadol 50 mg tramadol face itching

tramadol and cheratussin tramadol 50mg order tramadol Springfield

why does xanax stop my dizziness buy xanax soma and xanax taken together

how long before withdrawal starts from tramadol buy tramadol no prescription tramadol dose comparison

Kontroly našich revírů budou pokračovat

IMG_2111V neděli dne 08.03.2020 provedl člen rybářské stráže kontrolu rybářského revíru 411027 Jizera, kde zjistil dvě osoby při lovu ryb, z nichž jeden nevlastnil rybářský lístek ani jiné povolení k chytání ryb. Jednalo se dle totožnosti o muže polské národnosti, který porušil zákon č. 99/2004Sb. Zjištěné protiprávní jednání bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města Mladá Boleslav. Rybářské náčiní bylo na místě dotyčnému odebráno a předáno správnímu orgánu příslušnému odboru, jako důkaz. Druhý zjištěný muž dle totožnosti rovněž občan polské národnosti, který chytal ryby nepovoleným způsobem a to lovem přívlačí v době hájení dravých ryb. Dále muž neměl u sebe povinnou výbavu (podběrák) a v dalším případě ještě zjištěno, že muž neměl řádně zapsanou docházku k rybolovu a v předchozích záznamech docházka nesprávně vyplněná. V tomto případě muži byla zadržena povolenka, která bude předána příslušné organizaci, která povolenku vydala včetně všech důkazů a kde se následně bude celá věc s mužem řešit.   

Člen rybářské stráže 

J.Cepek

IMG_2134 IMG_2128