buy alprazolam online Peoria buy xanax xanax and bupropion

kava kava xanax withdrawal buy xanax xanax helex razlika

ambien buy online usa zolpidem 10 mg naltrexone and ambien

xanax xr doses available generic xanax half life for xanax in urine

valium 5mg grossesse valium generic can you take valium abroad

a soma dos quadrados de dois numeros consecutivos é 85 buy soma online soma de colunas no sql

bestille valium p¥ nett buy valium valium injection side effects

valium before a flight diazepam 5mg order valium Boise

soma Laredo buy soma soma restaurants sf yelp

xanax extended release price buy xanax online celexa and xanax and alcohol

Již zítra se koná výroční členská schůze

Výroční členská schůze se koná v úterý 27.3.2018 od 17.00 hod. v jídelně 7 a 8 ZŠ Václavkova ul č.p. 1083, Mladá Boleslav.

Program schůze:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba volební komise
4. Volba návrhové komise
5. Zpráva o činnosti organizace za rok 2017
6. Zpráva účetní za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
7. Zpráva dozorčí komise
8. Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 ( přednesou jednotlivé odbory )
9. Volba delegátů a náhradníků na krajskou konferenci
10. Diskuze
11. Volby
12. Návrh usnesení
13. Závěr