can you take paracetamol with tramadol and diazepam buy tramadol lethal dose tramadol dogs

tramadol mylan effets indГ©sirables tramadol 50 mg fentanyl with tramadol

soma scrap yard buy soma online get carisoprodol Oklahoma

how to detox from soma at home order soma can you take soma with subutex

sistem za pecanje soma sa vodenom kuglom soma online numa pa crescente de 6 termos a soma dos termos

nortriptyline and tramadol tramadol 50 mg tramadol cuidados de enfermeria

tramadol dosage for anxiety buy tramadol overnight sleep problems with tramadol

soma online discount code soma drug soma flower shop

valium dose for neck pain buy valium valium beerdigung

soma nomaoi 2012 buy soma a soma s dos n primeiros números naturais diferentes de zero

Informace pro členy MO za I. Čtvrtletí 2021-04-09

K výdeji a příjmu povolenek.

Na základě potvrzení MZ ze dne 28.12.2020 se dovoluje prodávat povolenky na rok 2021 a přijímat povolenky za rok 2020. Tímto děkujeme paní Lachmanové, Rohanové a Malíkové za zajištění chodu kanceláře v době omezení.

Z usnesení vlády ze dne 23.12.2020 bylo nezbytně nutné dodržet nezbytná opatření, která minimalizovala možnost přenosu nákazy COVID 19.

Zajištění fungování MO při nemožnosti konat členské schůze

Datum členské schůze byl stanoven v dopise pro členy na 24.3.2021 k odsouhlasení zpráv o činnosti, návrhu rozpočtu, účasti na společném rybolovu, ale hlavně na zarybňovacím plánu.

Vzhledem k nouzovému stavu a přijatým plošným protiepidemickým opatřením je jasné, že činnost a hospodaření MO se nemohla zastavit, usnesení § 9 odst. 1 Stanov ČRS z.s. .Výbor MO je oprávněn schválit Usnesení z členské schůze a s tímto  seznámit členy, / uvedeno na stránkách MO/ Vše záleží na průběhu dané situace- příp. nouzových opatřeních. V případě změn budete informováni.

usnesení výboru MO: usnesení

Zahrádka Radek – hospodář              Výbor MO                         Bačina Jan – předseda