soma liberty haze buy soma soma bikes tradesman

buy tramadol online Tennessee buy tramadol buprenorphine patch with tramadol

can cats take human valium buy valium onset of action valium

tramadol rezeptor buy tramadol tramadol ritalin drug interaction

posologia do tramadol order tramadol overnight tramadol tablets indications

soma records uk buy soma exercicios de matematica sobre soma e produto

buy ultram online Irving buy tramadol online tramadol 200mg dose

2684 valium buy valium online without prescription wiki valium side effects

tramadol hemofarm order tramadol online cod interaction cyclobenzaprine tramadol

can tramadol and solpadol be taken together buy tramadol online no prescription overnight order tramadol from canada

Informace o práci kulturního odboru za rok 2016

DSC_0522Kulturní odbor se podílel na celoroční činnosti, počínaje jako každoročně přípravou a zajištěním VČS 2016.

Naše základní informace jsou o činnosti práce pro jednotlivé odbory a výbor MO ČRS Mladá Boleslav. Členové spolupracovali s hospodářským odborem při přípravě a umístění informačních panelů a jejich pravidelnou údržbu. Dále spolupracovali a podíleli se na akcích „Ve vodě nežijí jen vodníci“ s odborem mládeže, přípravou a zajištěním závodů s hospodářem Zahrádkou a na přípravě srazu seniorů s výborem MO, který se setkal s velkým úspěchem. Všechny uvedené akce byly prezentovány i v tisku Mladoboleslavska a na nástěnkách, které pravidelně udržují a zajišťují jejich aktualizaci pro členy i veřejnost. A to na Ptácké ulici a Podlázkách.

Předkládá vedoucí odboru: Jiří Smetana

DSC_0532 DSC_0498  DSC_0439 DSC_0346 DSC_0345 DSC_0276 DSC_0875 DSC_0732 DSC_0728 DSC_0723 bez názvuDSC_0507