how long tramadol side effects last tramadol 50mg tramal ou tramadol

can you take tramadol and temazepam together tramadol 50mg can tramadol damage your brain

tramadol en farmacologia buy tramadol tramadol dose rat

satilik arsa soma emlak generic soma soma de valores em php

soma airbag buy generic soma frações com soma e subtração

tramadol now a narcotic buy tramadol interaction between neurontin and tramadol

tramadol and clonazepam interactions tramadol 50 mg purchase ultram Norwalk

soma drug high soma drug egipt hurghada soma bay hotel caribbean world resort

empresa de coleta de lixo soma buy soma online soma supletivo campinas

tramadol paracetamol and domperidone tramadol buy tramadol and fioricet high

Informace o práci kulturního odboru za rok 2016

DSC_0522Kulturní odbor se podílel na celoroční činnosti, počínaje jako každoročně přípravou a zajištěním VČS 2016.

Naše základní informace jsou o činnosti práce pro jednotlivé odbory a výbor MO ČRS Mladá Boleslav. Členové spolupracovali s hospodářským odborem při přípravě a umístění informačních panelů a jejich pravidelnou údržbu. Dále spolupracovali a podíleli se na akcích „Ve vodě nežijí jen vodníci“ s odborem mládeže, přípravou a zajištěním závodů s hospodářem Zahrádkou a na přípravě srazu seniorů s výborem MO, který se setkal s velkým úspěchem. Všechny uvedené akce byly prezentovány i v tisku Mladoboleslavska a na nástěnkách, které pravidelně udržují a zajišťují jejich aktualizaci pro členy i veřejnost. A to na Ptácké ulici a Podlázkách.

Předkládá vedoucí odboru: Jiří Smetana

DSC_0532 DSC_0498  DSC_0439 DSC_0346 DSC_0345 DSC_0276 DSC_0875 DSC_0732 DSC_0728 DSC_0723 bez názvuDSC_0507