can ambien make you angry buy ambien what not to take ambien with

ambient nature sounds jungle sounds download ambien drug can you use ambien and klonopin together

why doctors prescribe valium diazepam 5mg how to trip on valium

ambien buy Colorado Springs buy ambien online without prescription ambien zombies video

taking valium before wedding buy valium online how to get hold of valium

buy tramadol with paypal order tramadol online tramadol untuk sakit gigi

tramadol dog cough tramadol 50mg tramadol 100mg bijsluiter

soma serviços de ti ltda buy soma soma 4 cieszyn

can you take tramadol while your pregnant tramadol 50 mg effects of taking tramadol and hydrocodone

tramadol cod websites buy tramadol online without a prescription taking tramadol for tattoo

Informace o práci kulturního odboru za rok 2016

DSC_0522Kulturní odbor se podílel na celoroční činnosti, počínaje jako každoročně přípravou a zajištěním VČS 2016.

Naše základní informace jsou o činnosti práce pro jednotlivé odbory a výbor MO ČRS Mladá Boleslav. Členové spolupracovali s hospodářským odborem při přípravě a umístění informačních panelů a jejich pravidelnou údržbu. Dále spolupracovali a podíleli se na akcích „Ve vodě nežijí jen vodníci“ s odborem mládeže, přípravou a zajištěním závodů s hospodářem Zahrádkou a na přípravě srazu seniorů s výborem MO, který se setkal s velkým úspěchem. Všechny uvedené akce byly prezentovány i v tisku Mladoboleslavska a na nástěnkách, které pravidelně udržují a zajišťují jejich aktualizaci pro členy i veřejnost. A to na Ptácké ulici a Podlázkách.

Předkládá vedoucí odboru: Jiří Smetana

DSC_0532 DSC_0498  DSC_0439 DSC_0346 DSC_0345 DSC_0276 DSC_0875 DSC_0732 DSC_0728 DSC_0723 bez názvuDSC_0507