satilik arsa soma emlak generic soma soma de valores em php

buy tramadol Edison buy tramadol online how much tramadol does it take to cause a seizure

tramadol paracetamol and domperidone tramadol buy tramadol and fioricet high

which is more addictive tramadol or codeine buy tramadol online can you take tramadol with hydroxyzine

soma dos quadrados em estatística buy soma online no prescription soma organics shampoo

how long tramadol side effects last tramadol 50mg tramal ou tramadol

buy carisoprodol Garden Grove buy soma online soma online Lancaster

tramadol en farmacologia buy tramadol tramadol dose rat

tramadol hcl 50 mg buy buy tramadol tiempo de efecto del tramadol

over the counter replacement for ambien zolpidem no prescription reasons ambien doesn't work

Informace o práci kulturního odboru za rok 2016

DSC_0522Kulturní odbor se podílel na celoroční činnosti, počínaje jako každoročně přípravou a zajištěním VČS 2016.

Naše základní informace jsou o činnosti práce pro jednotlivé odbory a výbor MO ČRS Mladá Boleslav. Členové spolupracovali s hospodářským odborem při přípravě a umístění informačních panelů a jejich pravidelnou údržbu. Dále spolupracovali a podíleli se na akcích „Ve vodě nežijí jen vodníci“ s odborem mládeže, přípravou a zajištěním závodů s hospodářem Zahrádkou a na přípravě srazu seniorů s výborem MO, který se setkal s velkým úspěchem. Všechny uvedené akce byly prezentovány i v tisku Mladoboleslavska a na nástěnkách, které pravidelně udržují a zajišťují jejich aktualizaci pro členy i veřejnost. A to na Ptácké ulici a Podlázkách.

Předkládá vedoucí odboru: Jiří Smetana

DSC_0532 DSC_0498  DSC_0439 DSC_0346 DSC_0345 DSC_0276 DSC_0875 DSC_0732 DSC_0728 DSC_0723 bez názvuDSC_0507