hotel vincci soma calle de goya madrid buy soma soma schedule in texas

can you take tramadol and voltaren purchase tramadol tramadol 50mg pill

can i take tramadol and oxynorm together buy tramadol online tramadol hydrochloride what is it used for

soma özel yurt soma medication soma adderall together

soma kömür işletmeleri a.ş ışıklar order soma soma fração denominador diferente

tramadol entzugserscheinungen lindern tramadol overnight shipping tramadol sandoz l.p 100mg

tramadol bad for your heart tramadol 50 mg pics tramadol hcl 50mg

valium per ansia da prestazione diazepam 5mg valium 2mg

tramadol hcl 50 uses tramadol 50mg ultram online Fremont

teorema de pitagoras a soma dos catetos buy soma soma akoto

Informace o brigádách za rok 2021

Krátké zhodnocení práce brigádního odboru

S novým rokem  2022 jsme vstoupili do nového volebního období 2022 – 2026 k plnění plánovaných úkolů. Některým členům jsme přáli osobně a Vám ostatním přejeme touto cestou  hodně zdraví a krásných úlovků. S těmi, kteří se účastnili brigád,  jsme se scházeli jak na brigádách individuálních tak společných, kterých bylo provedeno celkem 21 a odpracováno bylo 1630 hodin.

Pro první rok volebního období máme před sebou naplánováno celou  řadu úkolů  jak při údržbě revírů tak na akcích pořádaných výborem – vysazování ryb, opravy domu, závodu MO a mládeže.

Letos začala první brigáda na údržbě plochy před zahradou vyřezáním spadlých stromů, odvětvení a uklizení prostoru za rybářským domem.

Společné brigády na rok 2023

V dopise pro členy jsou uvedena data společných brigád

12.3.2022              9.4.2022              14.5.2022                18.6.2022                   9.7.2022

Sraz za rybářským domem v 7 hodin

Za výbor MO

Hospodář     Zahrádka R.           

Předseda     Bačina J.             

Jednatel       Hlaváč O.