crise epilepsie valium buy valium employment drug test valium

alprazolam Scottsdale buy xanax is xanax a schedule drug

blanda tramadol och diklofenak tramadol 50 mg day 2 tramadol withdrawal

what the most tramadol you can take in a day tramadol 50 mg dosierung tramadol 50

is nucynta the same as tramadol buy tramadol online tramadol for small dogs

tramadol pharmacy forum buy tramadol tramadol is great

soma ithaca soma pills ideju soma

valium little white pill diazepam 5mg interaction between valium and zoloft

tramadol dogs with food buy tramadol online tramadol hrvatski

oral tramadol dose tramadol buy citalopram tramadol drug interactions

Důležitá informace pro členy MO Mladá Boleslav

Ministerstvo zdravotnictví, zakazuje s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto rozhodnutí se ruší členská schůze, která byla plánovaná na 24.3.2020.

Náhradní termín bude zveřejněn hned jak nám to podmínky dovolí a zákaz shromážďování bude odvolán.

Mimořádne opatření: Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde.

Za výbor MO Mladá Boleslav

Radek Zahrádka