tramadol wieviel mg buy tramadol online tramadol generic price

inject xanax safely generic xanax blackouts from xanax and alcohol

crazy dreams on xanax buy xanax xanax withdrawal success stories

xanax extended release for anxiety buy xanax order alprazolam Abilene

how to stay up on ambien zolpidem no prescription how many ambien to kill a dog

what intensifies xanax buy xanax online xanax accumulation

soma wuppertal buy soma online soma grand san francisco prices

tramadol medline tramadol 50 mg is tramadol bad for dogs

phentermine narcotic buy phentermine online no prescription can phentermine cause shoulder pain

kempinski hotel soma bay yellow pages soma online regra da soma no excel

Důležitá informace pro členy MO Mladá Boleslav

Ministerstvo zdravotnictví, zakazuje s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto rozhodnutí se ruší členská schůze, která byla plánovaná na 24.3.2020.

Náhradní termín bude zveřejněn hned jak nám to podmínky dovolí a zákaz shromážďování bude odvolán.

Mimořádne opatření: Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde.

Za výbor MO Mladá Boleslav

Radek Zahrádka