Členská schůze MO Mladá Boleslav konaná formou delegátů

Dne 22.03.2023 proběhla členská schůze konaná formou zvolených delegátů. Na schůzi byly sděleny informace o činnosti výboru a obecně organizace za rok 2022, na vědomí byla představena finanční uzávěrka za rok 2022 a rozpočet na rok 2023. Největší časový podíl diskuse byl věnován informacím o nově zaváděném jednotném informačním systému ČRS – RIS. Závěrem schůze bylo schváleno usnesení, z kterého např. vyplývá, že poplatky stanovované MO zůstávají nezměněny. Schůze byla tradičně ukončena předsedou panem Janem Bačinou, který poděkoval za fungování organizace všem členům a popřál jim co nejvíce příjemných chvil strávených u revírů. 

Jan Bačina, Radek Zahrádka, Oto Hlaváč