Ceny povolenek na rok 2019

Ceny povolenek na rok 2019:

Informační list pro rok 2019, č. j. 1663/18

Ceny povolenek pro rok 2019

Mimopstruhové povolenky – územní              Pstruhové povolenky – územní

Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách   Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
10(13111) Celoroční územní 1 400   20(13311) Celoroční územní 1 400
16(13101) Místní – jen na revír MO 1 000   26(13301) Místní jen na revír MO 1 000
11(13102) Měsíční 1 000   21(13302) Měsíční 1 000
12(13103) 14 – ti denní 750   X    
13(13104) 7 – mi denní 550   23(13304) 7 – mi denní 550
01(13106) Jednodenní 250   02(13306) Jednodenní
(pouze v P režimu rybníkářství)
250
14(13121) Mládež 16-18 let * * ZTP a důchodci nad 70 let *** 1 000   24(13321) Mládež 16-18 let ** ZTP a důchodci nad

70 let ***

1 000
15 (13131) Děti do 15 let* 500   25(13331) Děti do 15 let* 500
17(15107) Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO   27(15307) Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO
18(14107) Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO   28(14307) Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO
19(13100) Pro členy samost. hospodařících  MO na jednotlivé  sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence   29(13300) Pro členy samost. hospodařících  MO na jednotlivé  sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence
90(16101) Dodatková na hlavní tok Vltavy a Labe pouze k povolence vydané MO     X  
               

 

Povolenky pro nečleny – mimopstruhové                   Povolenky pro nečleny – pstruhové

 

Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
50 Nečlen roční 4 000 60 Nečlen  roční 4 000
51 Nečlen  14 –ti denní 2 200 61 Nečlen  14 –ti denní 2 200
52 Nečlen 7 – mi denní 1 200 62 Nečlen  7 – mi denní 1 200

U nečlenských povolenek děti do 16 – ti let hradí 50 % z uvedené ceny.

*       Kategorie – děti do 15 let – včetně roku, ve kterém dovrší 15 rok
**     Kategorie – 16-18 let – od roku, ve kterém dovrší 16 let, do roku ve kterém dovrší 18 let 

***   Sleva je poskytována pouze členům MO sdružených ve Středočeském územním svazu

Ceny celosvazových povolenek pro rok 2019. (Schváleny rozhodnutím Rady ČRS)

Mimopstruhové povolenky  celosvazové                              Pstruhové povolenky   celosvazové

 

Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách   Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
30 (82111) Celoroční – dospělí 2 200   40
(82311)
Celoroční – dospělí 2 300
31 (82121) Mládež 16-18, ZTP 1 400   41
(82321)
Mládež 16-18, ZTP 1 500
35 (82131) Děti do 15 let 700   45
(82331)
Děti do 15 let 800

 

Mimopstruhové povolenky celorepublikové              Pstruhové povolenky celorepublikové

 

Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách    Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
70 (81101) Celoroční dospělí    3 250   80
(81301)
Celoroční dospělí 3      400
                 

   

Ceny příspěvkových známek pro rok 2019

 

Schválených republikovým sněmem ČRS

                                                  Nominální hodnota                 příjem MO             příjem  ÚS a Rady

 —————————————————————————————————————-                                

Dospělý člen                                     500                                250                          250

—————————————————————————————————————-

Mládež 16 –18 let                             200                                 110                          90       

—————————————————————————————————————–

Děti do 15 let                                    100                                 55                           45       

SÚS odvádí podíl ze svého příjmu do rozpočtu republikové rady ČRS.

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. ÚZEMNÍ SVAZ MĚSTA PRAHY (schváleny konferencí ÚSMP)

Povolenka na revíry ÚSMP    – Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí

  Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách   Číslo povolenky Název povolenky Cena v korunách
A – mp1 Celoroční – dospělí 1 100   A – p 1 Celoroční – dospělí 1 100
A-mp 2 Mládež 16-18, ZTP 500   A – p 2 Mládež 16-18, ZTP 500
A- mp 3 Děti do 15 let 300   A – p 3 Děti do 15 let 300

 

Správní poplatky za rybářské lístky v Kč

1 rok 100 3 roky 200 10 let 500 30 dní 200 Bez omezení 1 000    
1 rok * 50 3 roky * 100 10 let * 250 x x Bez  * omezení  500    

* Ceny pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, hospodářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.

 Zápisné

Výši zápisného schvaluje na základě návrhu výboru MO ČRS členská schůze vždy pro následující kalendářní rok. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek.

Brigády

Nepeněžní roční příspěvek /brigády/ je možno na základě rozhodnutí výboru MO nahradit i finančně. Výši finanční náhrady stanovuje výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující rok.

Členství

V případě, že člen nehodlá v následujícím roce lovit a pořizovat si žádný z typů povolenky (vč. krátkodobých či hostovacích) postačí pro zachování členství zaplacení členské známky (případně tzv. mimořádné známky). Dle článku 3 odst. 8 Jednacího řádu ČRS rybář nemusí plnit další členské povinnosti. Tomuto členovi ovšem nemůže být vydána povolenka k rybolovu a MO, jímž je rybář členem, vyznačí tuto skutečnost do jeho členského průkazu v rubrice „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a textem „bez povolenky“.

Vydávání hostovacích povolenek členům ze samostatně hospodařících MO

Výdej povolenek se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření, schváleným konferencí SÚS ČRS dne 22. 9. 2018 v Průhonicích.

S rybářským pozdravem

Dušan Hýbner v. r.                                                    Pavel Horáček v. r.

                    předseda                                                                      jednatel