Brigáda sportovců

Tuto sobotu 19.03.2022 proběhla brigáda sportovců MO, uklizen byl úsek v Podlázkách nad jezem a následně po proudu dolů až k výtoku z ČOV Podlázky. Přestože byl tento úsek uklízen v loňském roce opět bylo naplněno mnoho pytlů a dále bude řešen úklid dvou brdlohů nedaleko řeky.

Oto Hlaváč