tramadol 50mg pics buy tramadol online tramadol hydrochloride paracetamol dolcet

dry mouth on phentermine buy phentermine can i ask my doctor to prescribe phentermine

chemical structure of ambien buy ambien buy zolpidem online Minneapolis

lortab and tramadol interaction buy cheap tramadol is tylenol with codeine stronger than tramadol

how overweight should you be to take phentermine phentermine 37.5 mg when not to take phentermine

does xanax mix with weed buy xanax online drug interactions ibuprofen and xanax

s 90 3 green xanax bars buy xanax xanax dose .5 mg

ambien works how fast ambien without prescription how do you get off ambien cr

the effects of tramadol on dogs buy tramadol online hoeveel tramadol per dag

buy diazepam online Dayton buy valium valium fiale foglietto illustrativo

Archiv štítku: Aktuality

bez názvu

Od 1.11. 2017 nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově se zavádí doživotní rybářský lístek pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

nahled

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204

 

nahled

p. AntošS hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás, dne 21.8. 2015, navždy opustil velmi dobrý kamarád, neobyčejný člověk a především jeden z největších rybářů, který měl rybaření v srdci pan FRANTIŠEK  ANTOŠ.