tramadol effects length tramadol cheap tramadol teeth problems

ambien discounts coupon buy ambien can i double my dose of ambien

does phentermine have to be taken on an empty stomach generic phentermine phentermine expected results

tramadol have codeine in it tramadol online overnight can too much tramadol cause seizures

dosage for ambien overdose buy ambien why wont ambien put me to sleep

exercícios equações do 2o grau soma e produto soma carisoprodol soma bar end light

aura soma ostrava buy soma online no prescription soma glick

ambien name in europe buy ambien online ambien cymbalta drug interactions

buy diazepam online Dayton buy valium valium fiale foglietto illustrativo

how early can you refill an ambien prescription buy ambien online zolpidem buy Henderson

Archiv štítku: Aktuality

bez názvu

Od 1.11. 2017 nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově se zavádí doživotní rybářský lístek pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

nahled

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204

 

nahled

p. AntošS hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás, dne 21.8. 2015, navždy opustil velmi dobrý kamarád, neobyčejný člověk a především jeden z největších rybářů, který měl rybaření v srdci pan FRANTIŠEK  ANTOŠ.