soma meaning the strokes soma muscle relaxant soma e segue mira

xanax dosage color of pills alprazolam xanax target generic xanax

usos de xanax buy xanax effects of xanax on an unborn child

msj bl¥ valium diazepam 5mg valium compuesto

what is the right dose of xanax buy xanax xanax buy Chicago

buy zolpidem online Indianapolis buy ambien ambien everyday use

is ambien zolpidem buy ambien cbs news report on ambien

ambien discounts coupon buy ambien can i double my dose of ambien

soma effects soma drug soma cumhuriyet mahallesi muhtarı

is there a time release ambien buy ambien ambien zoloft combination

Archiv štítku: Aktuality

bez názvu

Od 1.11. 2017 nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově se zavádí doživotní rybářský lístek pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

nahled

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204

 

nahled

p. AntošS hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás, dne 21.8. 2015, navždy opustil velmi dobrý kamarád, neobyčejný člověk a především jeden z největších rybářů, který měl rybaření v srdci pan FRANTIŠEK  ANTOŠ.