formula excel soma de colunas soma carisoprodol soma biswas iisc

how many tramadol can be taken in a day tramadol cheap is it safe to take tramadol with nyquil

terapia zoloft e 3 xanax 50 mg buy xanax whats the average xanax dose

retin a cream 0.025 retin a cream retin a micro large pores

what is the right dose of xanax buy xanax xanax buy Chicago

exercícios equações do 2o grau soma e produto soma carisoprodol soma bar end light

soma lace cami bra soma medication soma army toys

taking xanax 5 days a week buy xanax panic attack xanax withdrawal

how many mg is white xanax bars buy xanax what does popping a xanax do

vente valium diazepam online valium roche 10mg wikipedia

Archiv štítku: Aktuality

bez názvu

Od 1.11. 2017 nabyde účinnost novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově se zavádí doživotní rybářský lístek pro osoby starší 15 let. Poplatek za jeho vydání činí 1 000 Kč.

nahled

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204

 

nahled

p. AntošS hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás, dne 21.8. 2015, navždy opustil velmi dobrý kamarád, neobyčejný člověk a především jeden z největších rybářů, který měl rybaření v srdci pan FRANTIŠEK  ANTOŠ.