Archiv štítku: zarybňování

Dnes bylo vysazeno celkem 1.000 kg kaprů o průměrné kusové hmotnosti 2,5 kg. Kapři byli vysazeni do revíru Klenice 1, dále bylo vysazeno 400 kg Br do revíru Jizery 4. Děkujeme Rybářství Chlumec nad Cidlinou za dodání a přepravu krásné ryby.

Radek Zahrádka hospodář MO

 

 

 

 

 

Dne 27.3. 2024 byl nahlášen dovoz úhořího monté.

Po dovozu panem předsedou p.Dušanem  Hybnerem bylo vysazeno do revíru Jizera III a Jizera IV a také do revíru Klenice MO, Klenice SÚS v celkovém množství 21 000 ks o váze 7kg.

Přijetí písemně potvrdil předseda organizace a jako účastník vysazení přítel Smetana.

Vysazení se uskutečňuje dle Operačního programu 2021-2027 a je nutné jako každoročně pořídit fotodokumentaci dle stanovených podmínek. Například fotografie jezů, mostů, přechodů, budov atd.

Toto vysazování je financováno Evropskou unií.

Monté je dodáváno v polystyrenových krabicích. Uvedené přepravné krabice musí být chráněny před slunečním zářením, uchovány při teplotě 5 –  20 °C. Při vysazování musí být úhoří monte natemperováno na teplotu vody, do které se vysazuje. Musí být taktéž vyrovnáno PH vody.

Vysazení se provádí v místech s dostatkem úkrytu, kam se monté okamžitě skryje.

Za Výbor MO

Hospodář přítel Zahrádka                            Brigádní odbor přítel Bačina

    Dnes bylo vysazeno celkem 3.500 kg kaprů o průměrné kusové hmotnosti 2,5 kg.

Kapři byli vysazeni do revíru Jizery 411026 a 411027 kg ( 2.410 kg dotace SÚS, 1.090 kg plnění zarybňovacího planu ) děkujeme Rybářství Chlumec nad Cidlinou za dodání a přepravu krásné ryby.

Radek Zahrádka hospodář MO

 

 

 

 

Do našich revírů Jizery 3 a Jizery 4, bylo vysazeno 3000 ks Parmy obecné , 3000 ks Ostroretky stěhovavé, 4500 ks Jelce jesena a 3000 ks Candáta ročka, za dodávku a přepravu ryb děkujeme Středočeskému úzenímu svau a rybářsví Filipa Stárky

Jan Bačina předseda MO

Radek Zahrádka hospodář MO

 

 

Tímto přejeme všem Václavům k dnešním jmeninám!

Dne 28. 9. 2023 byla vyskladněna ryby ze sádky v Haratíně MO Železný Brod.

Jednalo se o pstruha obecného – PO2 – o počtu 1000ks a 100 kg. Vysazeného do pstruhového revíru na několik vhodných míst.

Za Výbor: Hospodář Radek Zahrádka                                                      Předseda Jan Bačina

 

Nasazení ryb do revíru Jizery 411026 a 411027

  1. 9. 2023 bylo vysazeno přes 400kg bílé ryby, 80 procent plotice, 20 procent kapřík, lín a podetřená štika. Vysazení bylo provedeno za účasti lovících členů, kteří se přišli podívat.
  2. 9. 2023 byl vysazen opět do revíru Jizery od rybářství Chlumec kapr v množství 1300kg a opět štika o váze v průměru 1,5 kg. Znovu za účasti lovících členů MO. Poděkování patří hospodáři Radku Zahrádkovi, který dokázal tuto rybu sehnat a zajistit, neboť nebyla na trhu. Snad se podmínky se začínajícími výlovy zlepší.

O vysazení byl informován člen dozorčí komise, přítel Remiáš.

Za Výbor Jan Bačina

Hospodář Radek Zahrádka                 

dne 3.5. 2023 byla připravena brigáda k vysazení rychlené štičky, které bylo zajištěno SÚS. Bylo provedeno rozdělení do revírů Klenice – revír MO ČRS a Klenice – revír SÚS, Jizera – revír 411/026 a 411/027. Vysazovalo se do travin, naplaveného dřeva, klidných míst, slepého ramene Podlázky, slepého ramene Vaňkův mlýn, do podjezí. Rychlená štička byla ve velmi dobré kondici. Je nutno poděkovat všem, kteří se vysazování zúčastnili. Jedná se o stálé členy: Novotný, Zahnáš, Dutý, Šolc, Nový, Vokál, Eis, Bačina, Smetana.

Hospodář: R. Zahrádka

Brigády: J. Bačina

 

 

 

 

 

Před zahájením pstruhové sezony bylo dnes 14.4.2023 provedeno zarybnění revíru 413011 Strenický potok. Bylo provedeno vysazení krásného pstruha duhového o celkové váze 30 kg. Ryby byly postupně vysazovány po několika kusech do revíru od mostu v Krnsku. 

Hospodář  Radek Zahrádka,

Brigády   Jan Bačina