hotel amwaj blue beach abu soma resort & spa alfa star buy soma aura soma b112

darvocet and soma buy soma online without prescription soma buy New York

tramadol not relieving pain buy cheap tramadol tramadol and frova

valium and sports performance cheap valium valium affect muscle growth

tramadol retard ervaringen tramadol 50 mg tramadol od limit

does tramadol work for everyone tramadol online overnight tramadol 50mg how many can i take

tramadol y serotonina buy tramadol online tramadol in tijuana

can u mix lortab and tramadol tramadol 50 mg tramadol drug side effects

xanax prescription guidelines buy xanax xanax and alcohol while pregnant

clonazepam and tramadol interactions tramadol 50mg tramadol drug contraindications

Vypuštění jezové zdrže Čejetičky a Vaňkův jez.

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204