pliva 441 vs xanax xanax alprazolam xanax soma norco

can't pee on tramadol tramadol 50mg tramadol nights watch online free

taking 3 tramadol at once tramadol 50mg buy tramadol Mississippi

does tramadol work for everyone tramadol online overnight tramadol 50mg how many can i take

how long until the effects of xanax wear off buy xanax online no prescription how much is a xanax bar in mg

tramadol gotas interacciones tramadol 50 mg does tramadol interfere with oxycodone

chanteuse dj valium order valium online valium informacion en espa±ol

molecular mass diazepam valium valium generic can i take valium in the morning

can i take tramadol and vicodin in the same day cheap tramadol online can tramadol cause panic attacks

soma in ancient india buy soma online soma mamagesa konyv

Vypuštění jezové zdrže Čejetičky a Vaňkův jez.

DSC01203Na základě informace Povodí Labe proběhne každoroční údržba vodního díla Čejetičky a Vaňkova jezu, od 5.10 – 9.10. 2015 dojde k vypuštění zdrže u těchto dvou jezů. Důvodem je plánována údržba  u vodního díla, zároveň bude provedena kontrola břehu v jednotlivých zdržích.

 

 

DSC01204