Snížení hladiny toku Jizery u obce Horky nad Jizerou.

Dne 3.8.2015 bude probíhat snížení hladiny toku Jizery v nadjezí u obce Horky nad Jizerou z důvodu opravy silničního mostu.