b'

how does tramadol work in your body buy generic tramadol cuidados de enfermeria del tramadol

soma massage maine generic soma soma medium running watch

sendo sn a soma dos termos de uma pa soma online soma servicos campinas

tramadol is comparable to tramadol 50mg sintomas de la tramadol

erro da soma buy soma w\xc3\xb3zek inwalidzki soma 802

tramadol schedule in tn buy tramadol online can i take motrin and tramadol together

tramadol high dosage mg tramadol no prescription tramadol therapeutic levels

can i take tramadol and ketorolac together purchase tramadol buy tramadol Little Rock

o valor da soma a+b para que as ra\xc3\xadzes do polin\xc3\xb4mio buy soma online exerc\xc3\xadcios de soma e produto de equa\xc3\xa7\xc3\xb5es do 2o grau

ambien maximum daily dose buy ambien online long term ambien use and depression

\n'

Archiv štítku: klenice

DSC01349Tento týden byly na základě plánu správce toku zahájeny práce na řece Klenici v intravilánu obce Řepov. Práce budou zahrnovat vyčištění dna toku od sedimentů až na pevný podklad koryta (v podstatě v celé délce obce Řepov), přičemž bude veškerý sediment odvezen. V úseku cca 40 metrů budou rovněž opraveny a srovnány natržené břehy – v tomto místě je v současnosti koryto rozšířeno, přičemž je zde velmi malá hloubka a koryto zarůstá. DSC01347

Na zákldě jednání se správcem toku ve fázi záměru a provádějcí společností pří zahájení prací, budou zachovány veškeré současné ,,jízky“, které vytvářejí alespoň dílčí rozmanitost toku.  Na několika vybraných úsecích bude provedeno nadstandartní vyhloubení koryta, které bude podporovat mimo jiné přezimování ryb. Dále bylo projednáno vhodné řešení opravy stržených břehů a způsob čištění koryta, tak aby nedocházelo k jeho okamžitému zanášení. Obhlídka zahájených prací byla provedena dnešní den a opětovně bude provedena koncem tohoto týdne.

Je třeba poděkovat za kladný přístup spráci toku Povodí Labe, přičemž byl on i příslušný odbor Životního prostředí požádán, aby při následných zásazích do toku byl již v projektové části brán zřetel na vytváření různorodosti koryta a obecně k vytváření vhodných podmínek pro rybí společenstvo, i když chápeme, že to v takto zastavěném území není jednoduchý úkol.

DSC01346 DSC01344 DSC01343 DSC01342