Archiv štítku: dokumenty pro členy

Oznámení o úmrtí  dlouholetého člena MO ČRS MB přítele Vladimíra Kalisty   obdržela  naše organizace od pozůstalých. Zemřel ve věku 70 let.

Přítel Kalista pracoval  dlouhá léta jako člen výboru MO MB, jako vedoucí odboru očisty vod MO a současně byl členem  Odboru očisty vod SUS, a také  členem RS.

Rozloučení v kruhu rodinném bude  8.7.2024.

 Upřímnou soustrast za celou naši organizaci vyjádřil  jeho rodině  př. Jiří Smetana – ved. Kulturního odboru a Jan Bačina –předseda MO MB, Radek Zahrádka – hospodář MO, Jaroslav Cepek – vedoucí RS a Oto Hlaváč – jednatel MO MB.

Výbor pracuje dle schváleného plánu práce na rok 2024 schváleného dne 16. 12. 2023.

Výbor se schází pravidelně 1x měsíčně k projednání bodů plnění usnesení členské schůze termínového kalendáře na rok 2024 a uvádění na nový informační systém RIS.

Pro zajištění výdeje povolenek ještě jednou připomínáme:

  • Datum narození
  • Místo narození
  • Adresa trvalého bydliště
  • Číslo ryb. Lístku a číslo legitimace
  • Telefon a e-mail, který slouží jako registrace do RIS a mobilní aplikace, která byla spuštěna v jarních měsících.

Předsednictvo se schází každé pondělí k zajištění chodu MO ČRS k plnění jednotlivých bodů usnesení Výboru.

Prodej povolenek probíhá dle pracovní doby pro rok 2024 uvedený v Dopise pro členy, ve kterém jsou též uvedeny termíny společných brigád a plnění členských povinností na rok 2025.

Společné brigády byly organizovány 13. 3., 14. 4., 18. 5., 1. 6., 15. 7. 2024 a také mimořádné brigády dle potřeby jednotlivých odborů a Výboru a chodu MO.

Plnění pracovních povinností jak společných brigád, tak i mimořádných je vedeno na brigádních listech, kde hlavním je jméno, datum narození, které je z uvedených bodů nejdůležitější pro zápis do RIS jako evidence členů.

O všech uvedených bodech jste informováni na stránkách MO ČRS MB spravované přítelem Zahrádkou.

Ale přesto uvádíme článek z 20. 3. 2024 ROPNÁ HAVÁRIE a ze 17. 6. 2024 INFORMACE OTRAVA RYB NA KLENICI.

Za Výbor MO

Předseda Bačina Jan              Hospodář Zahrádka Radek                Jednatel Oto Hlaváč

 

Petrův zdar a všem členům ČRS příjemnou dovolenou.

Při pondělní večerní bouřce dne 17.6. došlo k vyplavení obsahu jednotné splaškové a dešťové kanalizace dešťovými odlehčovačemi do Klenice na Štěpánce a níže po toku. Bohužel jako již mnohokrát před tím došlo k úhynu ryb, mezi kterými nechyběly ani parmy, hrouzci či pstruzi. Úsek od Rychty až pod Zimní stadion se při prohlídce 19.6. zdál zcela odrybněn. Členové ČRS a pracovníci VaK MB se podíleli na úklidu uhynulých ryb. Rybářská organizace již dlouhé roky upozorňuje na tento nevyhovující stav jak provozovatele kanalizace, tak Město Mladá Boleslav a dlužno říci, že se v poslední době opravdu připravují a realizují první projekty na místní zachycení dešťové vody z ploch ve městě, ovšem výsledek snažení je vyhovující situaci ještě na hony vzdálen. 

Vážení rybářští kolegové, informujeme Vás o plánované akci na Jizeře v úseku od Podlázek po Krásnou louku. V rámci vlastního duševního zdraví a možnosti bezproblémového průběhu závodu zvolte prosím v předmětném termínu jiné místo k rybolovu. 

 

Místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po jez u Česany, včetně prostoru veřejné

plovárny v Podlázkách + loděnice TJ Auto-Škoda.

 

Plánované časy pohybu závodníků jsou:

v sobotu 22.6. od 8:00 do cca 12:00 od od jezu v Podlázkách po budovu Povodí Labe

. od 15:00 do cca 18:00 od od jezu v Podlázkách po budovu Povodí Labe

v neděli 23.6. od 9:00 do cca 14:00 od jezu v Podlázkách po jez u Česany

V neděli 16.6.2024 začíná zahájení lovu dravců podle § 13 vyhlášky č. 197/2004. Přejeme Vám  krásné úlovky. Foto J. Smetana

Štika obecná      60 cm

Sumec velký        70 cm

Okoun říční          20 cm

Candát obecný     45 cvm

Bolen dravý           40 cm

Jako nástražní rybičky jsou zakázány : Karas stříbrný, Slunečnice pestrá, Střevlička východní

Další informace : Rybářský řád , Soupis mimopstruhových revírů, a jednotlivých revírů platný pro rok 2024 až 2025

Rybářská stráž bude kontrolovat dodržování denní doby lovu, příp. lov po stanovené době,  t. zn. Po 24. Hodině podle § 12 Vyhl. 197/2004

 

Za výbor hospodář     Radek Zahrádka

 

Vážení rybáři MO Mladá Boleslav,

dovolujeme si připomenout, že poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben, kancelář MO bude tento měsíc naposledy otevřena  25.4.2024!

Také Vás informujeme, že od roku 2024 byla zrušena tištění forma a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky. Evidence členství je od roku 2024, řešena výhradně prostřednictvím nového Rybářského informačního systému.

Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

Výbor MO Mladá Boleslav

Dne 13. března 2024 proběhla výroční členská schůze ČRS MO Mladá Boleslav v prostoru sálu restaurace Rožátov. Schůze se zúčastnilo pouze 33 aktivních členů. Zúčastnění byli seznámeni s činností organizace a výboru za rok 2023 a schvalovali úkoly výboru na rok 2024. V rámci diskuse byli členi seznámeni s novinkami v rybářském řádu, které přinesla novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství. Dále s aktualitami a plány v rámci rybářského informačního systému, bylo podáno info k návrhu úprav stanov společného rybolovu SÚS. O plánech vybudování nových vodních ploch v Mladé Boleslavi členy seznámil host a zároveň člen MO pan Ing. Stanislav Starý – radní města Mladá Boleslav. Prvotní informace byly podány i k projektu záplavového parku 3 císařů. Diskutována byla i možná revitalizace ramene v Podlázkách a nutnost řešení černých skládek v okolí řeky Jizery.

V rámci usnesení bylo schváleno s platností od roku 2025 zvýšení částky za neodparovanou brigádnickou hodinu z 90 na 100 Kč, přičemž došlo ke sjednocení brigádnických povinnosti, které jsou v jednoduchosti povinné pro muže od 18 do 65 roků mimo držitele ZTP. Poplatky na chod organizace byly sjednoceny s platností od roku 2025 na 120 Kč na člena.

V rámci schůze došlo k předání ocenění členům za jejich dlouholetou práci pro organizaci a dlouholeté členství. 

Výbor MO