Archiv štítku: dokumenty pro členy

Do týmu naší místní rybářské organizace Mladá Boleslav hledáme posilu pro výdej povolenek v průběhu takřka celého roku s největším zatížením v měsíci lednu (časový rozsah práce dle úředních hodin kanceláře MO dle informace na hlavní webové stránce www.rybarimb.cz). Práce je vhodná pro administrativně a počítačově schopného člověka, ideálně starobního nebo invalidního důchodce či jinak časově flexibilní osobu. Případní zájemci se mohou hlásit hospodáři MO panu Zahrádkovi na telefonní číslo 724 311 388.

Dne 22.03.2023 proběhla členská schůze konaná formou zvolených delegátů. Na schůzi byly sděleny informace o činnosti výboru a obecně organizace za rok 2022, na vědomí byla představena finanční uzávěrka za rok 2022 a rozpočet na rok 2023. Největší časový podíl diskuse byl věnován informacím o nově zaváděném jednotném informačním systému ČRS – RIS. Závěrem schůze bylo schváleno usnesení, z kterého např. vyplývá, že poplatky stanovované MO zůstávají nezměněny. Schůze byla tradičně ukončena předsedou panem Janem Bačinou, který poděkoval za fungování organizace všem členům a popřál jim co nejvíce příjemných chvil strávených u revírů. 

Jan Bačina, Radek Zahrádka, Oto Hlaváč

 

 

 

 

 

Nezapomeňte na vrácení sumáře úlovků!  

K základním povinnostem každého rybáře je řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek a jeho odevzdání k 15. 1. jejímu výdejci. Sumář je II. oddílem povolenky k rybolovu. Splnění této povinnosti je jednou z podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok.

Radek Zahrádka

Vážení rybáři

     Jako každoročně s příchodem konce roku ukončíme i rybářskou sezonu v roce 2022. Vrácením statistiky za uplynulý rok / vyplněnou  i prázdnou/, aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv revírů, úlovků, druhů ulovených ryb a počet docházek k vodě.

Náhledem do roku 2022 si můžete vše  prohlédnout zpětně na webových  stránkách, kde jsou uvedeny všechny informace o dění, které probíhalo za celý uplynulý rok .Naše  stránky spravuje Radek Zahrádka.

Jako první uvádíme činnost Hospodářského odboru, který vede Radek Zahrádka, jehož činnost  je pro nás nejdůležitějsí.  Zajišťuje  pro nás prodej členství, povolenek, všech úkonů s tím souvisejících na základě připraveného zarybňovacího plánu  zajištění rybích násad.

Jako další uvádíme Brigádní odbor , který vede Jan Bačina, který úzce spolupracuje nejen na rozvozu a vysazování ryb, ale také údržbě a opravě  domu  a údržbě jednotlivých revírů, též spolupracuje se všemi odbory.

Dozorčí komise, pod vedením př.  Remijáše,  která stvrzuje množství a vysazení ryb na dodacích listech

Ekonomický odbor spadá pod  ekonomku MO Hanu Pekárkovou

Odbor LRU, pod vedením  př. Horčičky, Odbor Kultury pod vedením př. Jiřího Smetany,Odbor očisty vod  pod vedením př. Kalisty, Odbor Mládeže MO pod vedení př. Linharta

Můžeme tedy provést shrnutí, že členové odboru a výboru spolupracují jako tým

Do nového roku a rybářské sezony roku 2023 Vám i Vašim rodinám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a krásné chvíle u vody.

 

Hospodář MO                                  Předseda                          Jednatel

Radek Zahrádka                               Jan Bačina                        Oto Hlaváč

Vážení rybářští kolegové, upozorňujeme, že příští víkend na řece Jizeře v úseku Podlázky – Krásná louka proběhne akce Českého poháru v paddleboardingu a vytvořením časového pásma bez lovu ryb. Pokud možno v rámci svého duševního zdraví a předcházení kolizí s akcí zvolte v předmětné dny a časy jiné úseky k rybolovu.

– v pátek 10.6.2022 od 7:00 do 18:00 hodin předváděcí akce pro 9 ZŠ + příchozí

– místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po budovu Povodí Labe,

– v sobotu 11.6.2022 od 7:00 do 18:00 hodin závod Českého poháru v paddleboardingu.

– místo konání – Jizera od jezu v Podlázkách po jez u Česany,

Celkové trvání akce 10.6.2022 od 7:00 do 11.6.2022 do 18:00. Jizera + plovárna

Vážení rybářští kolegové, obdrželi jsem upozornění, že ve dnech 27. – 29. 6. proběhne v katastru města Mladá Boleslav, lokalita U cukrovaru (Čejetičky),  od 7:30 do 15:00 hodin výcvik jednotek HZS s tématem záchrana tonoucí osoby a práce na vodě. V době akce raději zvolte k rybolovu jiný úsek. 

Dne 23.03.2022 v prostorách restaurace Rožátov v Mladé Boleslavi proběhla členská schůze místní organizace ČRS Mladá Boleslav. Součástí letošní schůze byla rovněž volba výboru a předsedy na příští funkční období 2022-2026, předsedou organizace byl opět zvolen Jan Bačina, výbor zůstává beze změn s doplněním o Jana Filka. Členové se na místě dozvěděli o práci organizace od předešlé členské schůze, plány do budoucna, odsouhlasen byl návrh rozpočtu. Pozvánku na členskou schůzi přijal Ing. Jiří Bouška (1. náměstek Statutárního města Mladá Boleslav), který organizaci a členům poděkoval za dobrou spolupráci a prováděnou činnost pro blaho města a naopak popsal způsob podpory města, která je organizaci naším městem poskytována. Dalším hostem byl Ing. Stanislav Stará (zastupitel Statutárního města Mladá Boleslav), který se o činnost organizace dlouhodobě zajímá a podporuje jí. Z rybářských hostů dorazili kolegové z MO Mnichově Hradišti, předseda Tomáš Nohýnek a jednatel Aleš Langr, kteří ocenili naši spolupráci a pozvali členy na své revíry a pořádané závody.

Za účast děkujeme všem členům, kteří dali přednost schůzi před krásným jarním počasím či hokejovému play off.