Archiv autora: zahradka

V neděli 16.6.2024 začíná zahájení lovu dravců podle § 13 vyhlášky č. 197/2004. Přejeme Vám  krásné úlovky. Foto J. Smetana

Štika obecná      60 cm

Sumec velký        70 cm

Okoun říční          20 cm

Candát obecný     45 cvm

Bolen dravý           40 cm

Jako nástražní rybičky jsou zakázány : Karas stříbrný, Slunečnice pestrá, Střevlička východní

Další informace : Rybářský řád , Soupis mimopstruhových revírů, a jednotlivých revírů platný pro rok 2024 až 2025

Rybářská stráž bude kontrolovat dodržování denní doby lovu, příp. lov po stanovené době,  t. zn. Po 24. Hodině podle § 12 Vyhl. 197/2004

 

Za výbor hospodář     Radek Zahrádka

Dne 26. května proběhlo v Mladé Boleslavi letošní krajské kolo Zlaté udice, kterého se zúčastnilo 21 dětí ze tří organizací. Své zástupce měla MO Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou a Sedlčany. Během jednoho dne se povedlo zvládnout všechny tři základní složky soutěže, tedy lov ryb na udici, rybolovnou techniku (nahazování na terče a do dálky), znalosti (obsahující vědomostní test, poznávání ryb, rostlin a živočichů). V součtu umístění třech disciplín v nejpočetnější kategorii žáků první místo obsadil Matěj Dvořák, následovaný Markem Hlaváčem a Vítem Benediktem. V kategorii dorostenců první místo vybojoval Matyáš Orlovský těsně před Vincentem van der Lindenem. Kategorii žákyň vyhrála Karolína Železník, před Stelou Volprechtovou a Markétou Hlaváčovou. Do kola národního postupují první čtyři žáci, které mimo výše uvedených doplňuje čtvrtý Ondřej Ženíšek, první dorostenec a první žákyně.

Za podporu závodu patří díky Středočeskému rybářskému svazu, MO Mladá Boleslav, Statutárnímu městu Mladá Boleslav, DDM Mladá Boleslav. Za fyzické konání pořadatelskému týmu MO Mladá Boleslav a Bakov nad Jizerou v čele s Janem Linhartem.  

Za MO Oto Hlaváč

 

 

Dne 25. května  2024 v Mladé Boleslavi na řece Jizeře proběhly rybářské závody O pohár předsedy ČRS MO Mladá Boleslav, které byly tradičně uspořádány v úseku řeky Jizery na  Krásné louce. Letošního  ročníku se zůčastnilo celkem 56 rybářů, kteří za čtyři hodiny závodu ulovili celkem 123 kg ryb a průměr  na závodníka byl 4,1 kg. Vítězem závodu se stal pan Pavel Kulhavý s 22 kg ulovených ryb.

1.místo Kulhavý Pavel – MO Mladá Boleslav

2.místo Hrdina Jiří – MO Štětí

3. Waeigend Aleš – MO Mladá Boleslav

Velké poděkování patří, pořadatelům závodu, pořádající organizaci a hlavnímu sponzoru rybářským potřebám Radim Křepelka – http://www.u-jizery.cz , dále Michalovi Kučerovi – www.mikbaits.cz a rybářským potřebám Věra Malíková.

Výsledky zde: pohár předsedy MB_ 2024 výsledky

za výbor MO Radek Zahrádka a Jan Bačina

 

V dopise pro členy a plánu práce MO byl stanoven datum 18.5.2024 o společné brigádě, která se konala tuto sobotu. Práce spočívala ve vysekání trávy břehu a koruny hráze, vyřezání a vystříhání náletových dřevin, vytahání napadaných větví vzniklé po těžbě stromů., které zůstaly v toku a naplavených do břehu. Současně byla vytažená z Jizery informační cedule s označením místa pro hendikepované členy ČRS, kterou nezodpovědní  občané vylomili a hodili do řeky v prostoru  zatáčky u čističky.

Počasí nám zrovna nepřálo, ale přesto  jsme naplánovanou práci zvládli. Několik členů s křovinořezy posekalo od cedule rybí přechod u Česany, až směrem k pláži na Krásné louce.

Všem, kteří se zúčastnili a připravili revír pro konání závodů 25.5.2024 děkujeme a rybáře tímto zveme na závody MO MB.

Hospodář R.Zahrádka

Brigády J. Bačina

 

Propozice na krajské kolo Zlaté udice zde: propozice_kraj_2024
Mladá Boleslav 2024
Datum konání : 26.května 2024
Časový plán :
 7.45 – 8.00 sraz účastníků u MO ČRS Mladá Boleslav (Ptácká 30)
 8.00 – 8.30 zahájení, prezentace, rozlosování
8.30 – 9.30 příprava soutěžících na úsecích
9.30 – 11.30 LRU – disciplína plavaná dle CIPS
11.30 – vážení úlovků, hodnocení ( 1 gram – 1bod)
12.15 – 12.45 přesun na zahradu MO, občerstvení
13.00 – 17.00 soutěže v disciplínách RT, znalostech a dovednostech dle metodických pokynů a
směrnic pro pořádání soutěže „Zlatá udice 2024“, vyhodnocení

 

 

Dne 3. května 2024 na břehu Jizery v Mladé Boleslavi proběhla další akce Ve vodě nežijí jen vodníci, při které rybáři seznamují děti se sportovním rybařením, ekologií a děním u vody obecně. Tentokrát byla akce místní organizací rybářského svazu zajištěna pro 50 dětí z 9. ZŠ Mladá Boleslav.

Po přivítání a základním teoretickým seznámením děti musely nejprve projít stanovištěm, kde se naučily ovládat prut a nahazovat. Pak je čekalo stanoviště, na kterém bylo ukázán skrytý život v řece v podobě bentických organizmů a několik stanovišť rybolovu. Pro většině dětí se povedlo ulovit první rybu v životě a od vody se jím odcházet nechtělo. Při závěrečném rozloučení byl základní otázkou jak lze získat povolenku, s jistým překvapením její dostupnosti zejména pro děti do 15 roků věku.

Za realizaci je třeba poděkovat zúčastněným členům ČRS MO Mladá Boleslav, za materiální zajištění a drobné dárky pro účastníky Středočeskému územnímu svazu.

Oto Hlaváč

 

 

 

Úklidu břehů se zúčastnily také děti ze čtvrtečního kroužku, odpadky na březích jsem uklízeli cestou od Vaňkova jezu až po soutok Jizery s Klenicí, kde si kluci následně trochu zarybařili. Stále se dá několik pytlů sesbírat. 
Oto Hlaváč

 

 

Vážení rybáři MO Mladá Boleslav,

dovolujeme si připomenout, že poslední termín pro platbu členských příspěvků je 30. duben, kancelář MO bude tento měsíc naposledy otevřena  25.4.2024!

Také Vás informujeme, že od roku 2024 byla zrušena tištění forma a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky. Evidence členství je od roku 2024, řešena výhradně prostřednictvím nového Rybářského informačního systému.

Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

Výbor MO Mladá Boleslav