Informace o činnosti MO ČRS za 1. polovinu roku 2024

Výbor pracuje dle schváleného plánu práce na rok 2024 schváleného dne 16. 12. 2023.

Výbor se schází pravidelně 1x měsíčně k projednání bodů plnění usnesení členské schůze termínového kalendáře na rok 2024 a uvádění na nový informační systém RIS.

Pro zajištění výdeje povolenek ještě jednou připomínáme:

  • Datum narození
  • Místo narození
  • Adresa trvalého bydliště
  • Číslo ryb. Lístku a číslo legitimace
  • Telefon a e-mail, který slouží jako registrace do RIS a mobilní aplikace, která byla spuštěna v jarních měsících.

Předsednictvo se schází každé pondělí k zajištění chodu MO ČRS k plnění jednotlivých bodů usnesení Výboru.

Prodej povolenek probíhá dle pracovní doby pro rok 2024 uvedený v Dopise pro členy, ve kterém jsou též uvedeny termíny společných brigád a plnění členských povinností na rok 2025.

Společné brigády byly organizovány 13. 3., 14. 4., 18. 5., 1. 6., 15. 7. 2024 a také mimořádné brigády dle potřeby jednotlivých odborů a Výboru a chodu MO.

Plnění pracovních povinností jak společných brigád, tak i mimořádných je vedeno na brigádních listech, kde hlavním je jméno, datum narození, které je z uvedených bodů nejdůležitější pro zápis do RIS jako evidence členů.

O všech uvedených bodech jste informováni na stránkách MO ČRS MB spravované přítelem Zahrádkou.

Ale přesto uvádíme článek z 20. 3. 2024 ROPNÁ HAVÁRIE a ze 17. 6. 2024 INFORMACE OTRAVA RYB NA KLENICI.

Za Výbor MO

Předseda Bačina Jan              Hospodář Zahrádka Radek                Jednatel Oto Hlaváč

 

Petrův zdar a všem členům ČRS příjemnou dovolenou.