soma türkeri inşaat soma carisoprodol soma de numeros pares em php

tramadol 100mg preis tramadol 50mg tramadol vs vicodin side effects

ambien alcohol overdose buy ambien ambien and its effects

valium mixed with alcohol effects diazepam 10mg que efecto produce el valium

soma sozialmarkt st. pölten order soma amnesia haze soma seeds jdc

tentang xanax generic xanax will most doctors prescribe xanax

valium for dental procedures buy valium best way to enjoy valium

what is the best way to take a soma soma muscle relaxant soma bras in canada

buy diazepam Fort Wayne buy valium valium pregnancy first trimester

xanax effets secondaires alcool xanax alprazolam pictures of to milligram xanax

Zastupitelstvo statutárního města Mladá Boleslav schválilo dotaci pro naší MO

20161125_124821Na včerejším zasedání zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav byl schválený rozpočet na rok 2017. Potěšilo nás, že při jeho sestavování a schvalování zastupitelé nezapomněli na naši místní organizaci.

Můžeme se tak těšit na dotaci 200 000,- Kč, která je určena na opravu fasády našeho sídla v Ptácké ulici, č. p. 30.20161125_124846

Zastupitelstvu města děkujeme za podporu a finanční příspěvek naší organizaci.

Radek Zahrádka – hospodář MO