nursing intervention for valium cheap diazepam valium 5 para que sirve

buy tramadol Indianapolis buy tramadol purchase ultram Concord

tramadol duration system tramadol 50mg mg tramadol high

a soma dos coeficientes de todos os termos do desenvolvimento de soma muscle relaxant order carisoprodol Berkeley

soma com expoente fracionario soma online natalie wild aura soma

order soma Tulsa buy soma online soma dos elementos de um vetor matlab

tramadol side effects on eyes tramadol 50mg tramadol depresion

rola za lov soma buy soma soul eater soma fanfiction rated m

order carisoprodol Jackson buy soma cubo soma ejercicios

tramadol mirtazapine interaction tramadol 50mg tramadol to oxycodone ratio

Zastupitelstvo statutárního města Mladá Boleslav schválilo dotaci pro naší MO

20161125_124821Na včerejším zasedání zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav byl schválený rozpočet na rok 2017. Potěšilo nás, že při jeho sestavování a schvalování zastupitelé nezapomněli na naši místní organizaci.

Můžeme se tak těšit na dotaci 200 000,- Kč, která je určena na opravu fasády našeho sídla v Ptácké ulici, č. p. 30.20161125_124846

Zastupitelstvu města děkujeme za podporu a finanční příspěvek naší organizaci.

Radek Zahrádka – hospodář MO