2 mg valium with alcohol buy valium what does 10mg of valium feel like

determine a soma dos numeros pares compreendidos entre 1 e 101 soma muscle relaxant aura soma verkaufsstellen

biological half life of tramadol buy tramadol cod can phentermine and tramadol be taken together

purchase soma Cedar Rapids buy soma qual é a soma dos angulos internos de um hexagono regular

triptyl tramadol buy tramadol overnight tramadol withdrawal treatments

electricitat soma buy soma online construtora soma ltda

programa em c soma de matriz soma medication como fazer a soma de duas raizes

tramadol 37.5 mg street value tramadol 50 mg tramadol a schedule 4 drug

jogo de soma zero realismo order soma akhisar soma ulaşım

300 mg tramadol a day tramadol 50mg buy ultram Costa Mesa

Zasedaní delegátů naší MO.

DSCN2737Dne 28.3.2015 se konalo zasedání delegátů naší místní organizace.
Schůze zástupců ukládá:

1. Výboru MO projednat všechny diskusní příspěvky.

2.Plnění úkolů usnesení konference SÚS a republikového sněmu ČRS a pokud možno podporovat práci s mládeží a LRU.

3.Zpracovat dopis členům MO na rok 2016

DSCN27394. Zajistit uspořádání rybářských závodů, které se budou konat 13.6.2015

5.Vytvářet podmínky pro rybolov handicapovaných rybářů – výměna informačních cedulí.

6. Uspořádat závod mládeže Zlaté udice, ve dnech 29. – 31.5.2015

7.Pečovat o svěřený majetek ( jednotlivé odbory dle inventurních seznamů a Dk )

Doplňující návrh k usnesení.

1.Projednat zhotovení odznaku MO.

2.Nákup vodních ploch + 100,-Kč známka na podporu nákupu.

3.Zrušení 50,-Kč zápisného pro děti.

Více informací v usnesení zde:  usneseni delegatu