Vysazení úhořího monté do našich revírů

Dne 27.3. 2024 byl nahlášen dovoz úhořího monté.

Po dovozu panem předsedou p.Dušanem  Hybnerem bylo vysazeno do revíru Jizera III a Jizera IV a také do revíru Klenice MO, Klenice SÚS v celkovém množství 21 000 ks o váze 7kg.

Přijetí písemně potvrdil předseda organizace a jako účastník vysazení přítel Smetana.

Vysazení se uskutečňuje dle Operačního programu 2021-2027 a je nutné jako každoročně pořídit fotodokumentaci dle stanovených podmínek. Například fotografie jezů, mostů, přechodů, budov atd.

Toto vysazování je financováno Evropskou unií.

Monté je dodáváno v polystyrenových krabicích. Uvedené přepravné krabice musí být chráněny před slunečním zářením, uchovány při teplotě 5 –  20 °C. Při vysazování musí být úhoří monte natemperováno na teplotu vody, do které se vysazuje. Musí být taktéž vyrovnáno PH vody.

Vysazení se provádí v místech s dostatkem úkrytu, kam se monté okamžitě skryje.

Za Výbor MO

Hospodář přítel Zahrádka                            Brigádní odbor přítel Bačina