ambien out of your system buy ambien online topamax ambien

como obter resultado de soma no excel discount soma meilleur des mondes soma

como é feito a soma do pis order soma space station soma radio

xanax conversion to valium generic xanax effects of xanax and coke

can u take tramadol with xanax buy tramadol online tramadol dog panting

ambien mixed with cialis buy ambien online how does ambien put you to sleep

vias administracion tramadol tramadol 100mg cloridrato de tramadol de 50mg

is it safe to mix xanax and benadryl buy xanax does xanax cause anxiety

role of tramadol in labour pain tramadol 50 mg tramadol dog allergic reaction

soma dos angulos internos de um poligono não regular buy soma soma guria

Výbor zvolil nového jednatele MO Mladá Boleslav.

Na předsednictvu dne 24. dubna 2021 byl projednán návrh na obsazení funkce jednatele MO Otou Hlaváčem, kterému přítel Včelák předal protokolárně tuto funkci.

Při předpokladu rozvolnění na návrh výboru uspořádat rybářské závody MO a závod o Pohár předsedy MB. Dále probíhalo nasazení štiky, úhoře monté, nasazení kapra bude dle možností dodavatelů. Dále probíhaly všechny plánované akce, společné brigády.

Za mládež: rybolovná technika Hořovice, krajské kolo Zlatá udice, národní kolo Zlatá udice Hradec Králové – na kterém získal 1. místo Jan Linhart mladší, výbor děkuje za reprezentaci MO a celého SÚS.

Dále informace o výroční schůzi MO bude řešeno formou delegátů nejpozději v září, datum schůze bude určen v srpnu 2021.

Zarybňování bude probíhat dle možností rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Všechny jednotlivé body jsou již prezentovány na našich webových stránkách, přesto je však uvádím v Informacích pro členy za II. čtvrtletí.

Za výbor MO

Oto Hlaváč – jednatel                    Zahrádka Radek – hospodář                      Bačina Jan – předseda

V Mladé Boleslavi, dne 26. června 2021